Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena  (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Redzes korekcijas līdzekļu iegāde bērniem 2017.gadam

VM NVD 2016/50 13.01.2017. 08.02.2017. plkst.10:00 SIA "Optometrijas centrs"

EUR
49870,00

 

No 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.janvārim vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Vēstuļu apdruka un sagatavošana

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/1 20.01.2017. 01.02.2017. plkst.10:00 SIA "Fitek"

EUR
8084,95

 

Stājas spēkā no parakstīšanas dienas (10.02.2017.) un ir spēkā 3 (trīs) mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Aminoskābju sausā maisījuma bez fenilalanīna iegāde 2017.gadam bērniem ar diagnozi fenilketonūrija

VM NVD 2016/51 03.02.2017. 08.03.2017. plkst.10:00 SIA "Oriola Rīga" EUR
57393,36
No 2017.gada 27.marta līdz 2017.gada 30.novembrim.

Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi bērniem līdz gada vecumam, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/3 06.02.2017. 20.02.2017. plkst. 10:00 SIA "German Products Baltics"

EUR
24518,92

 

No 2017. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. martam.

IBM Lotus Notes programmproduktu administrēšana un atbalsts

Lēmums

VM NVD 2017/7 16.02.2017. 27.02.2017. plkst.11:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 20.02.2017.    

IBM Lotus Notes programmproduktu administrēšana un atbalsts

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/11 22.02.2017. 06.03.2017. plkst.10:00 SIA "Cyone"

EUR
12000,00

 

Stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

Vēža skrīninga vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana iedzīvotājiem

VM NVD 2017/5 Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā rīkotā 2.pielikuma pakalpojumu iepirkums 08.03.2017. plkst.14:00 AS "Fitek" EUR
108612,03
Stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas (09.05.2017) un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Apmācību programmu izstrāde un apmācību organizēšana pacientu drošības un kvalitātes vadības jomā

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Paziņojums par grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem 2

Nolikums ar grozījumiem

VM NVD 2017/9 ESF Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā rīkotā Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minētā pakalpojuma iepirkums 03.05.2017. plkst. 14:00 Rīgas Stradiņa universitāte EUR
242523,00
Stājas spēkā pēc tā parakstīšanas (07.07.2017.) un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Informatīvs paziņojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 2

Informatīvs paziņojums 2

Paziņojums par grozījumiem

Nolikums ar grozījumiem

VM NVD 2016/7

27.02.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 06.04.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 15.04.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 27.04.2017.

26.05.2017. plkst.10:00

1.iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 04.07.2017.

 

2.iepirkuma priekšmeta daļā - Personu apvienība “Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Ārstu biedrība”

3.iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 04.07.2017.

 

4.iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 04.07.2017.

 

5.iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 04.07.2017.

2. iepirkuma priekšmeta daļā – EUR 164340,00

2.iepirkuma priekšmeta daļā - līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (20.08.2018) un ir spēkā 9 (deviņus) kalendārus mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei

Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

Nolikums

VM NVD 2017/10 ESF 27.02.2017. 30.03.2017. plkst.10:00 Iepirkums izbeigts bez rezultāta. Lēmuma pieņemšanas datums 30.03.2017.    

Sitefinity Professional edition programmatūras licenču uzturēšana

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/16 21.04.2017. 03.05.2017 plkst.10:00 SIA "DPA"

EUR
7162,00

Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas (30.05.2017.) un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus.

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/13 21.04.2017. 03.05.2017 plkst.15:00  UAB "LODVILA"

EUR
37947,57

 

Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (19.06.2017.) un ir spēkā 24 mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu piegāde 2018.gadam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

Ziņojums

Līgums 1

Līgums 1 ar grozījumiem

Līgums 2

Līgums 2 ar grozījumiem

VM NVD 2017/14 03.06.2017. 17.07.2017. plkst.10:00

SIA "Oriola Rīga"

 

 

SIA "Magnum Medical"

EUR
1265475,78

 

 

EUR
802 304,22

 

Līgums ir spēkā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Oracle administrēšanas pakalpojums Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmām

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2017/17 24.06.2017. 01.08.2017. plkst.10:00 SIA "Tieto Latvia"

EUR
113332,00

 

Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi (22.09.2017.) un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

Noliktavas noma vakcīnu glabāšanai un vakcīnu loģistikas pakalpojums

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2017/18 20.07.2017. 10.08.2017. plkst.10:00 SIA "Oriola Rīga"

EUR
78259,56

 

Līgums stājas spēkā no 2017.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.decembrim

E-veselības publicitātes izmaksas

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/21 07.07.2017. 18.07.2017. plkst. 10:00  SIA "Media House"

EUR
31987,77

 

Stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei (ne vēlāk kā līdz 2017. gada 16. oktobrim).

Vakcīnu un šļirču iegāde


Informācija par iepirkumu pieejama šeit

 

Ziņojums

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 2 ar grozījumiem

Līgums 3

Līgums 4
VM NVD 2017/20 28.07.2017. 06.09.2017. plkst.10:00

SIA "Oriola Rīga"

 

 

SIA "Vakcīna"

 

 

SIA "GlaxoSmithKline Latvia"

 

SIA "B.Braun Medical"

 

12.iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 05.10.2017.

EUR
4214097,70

 

EUR
6222847,65

 

 

EUR
963251,10

 

EUR
3352,00

No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2019.

No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2019.

No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2019.

No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2019.

Standarta tuberkulīna iegāde

Ziņojums

Līgums

Līguma grozījumi

VM NVD 2017/27 04.09.2017. 25.09.2017 plkst.10:00  SIA "Vakcīna"

EUR
64460,00

 

Līgums ir spēkā ar parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 31.decembrim

Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

Informācija priekšizpētei

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

Ziņojums

VM NVD 2017/19 ESF 20.09.2017. 11.10.2017. plkst.10:00 Iepirkums izbeigts bez rezultāta. Lēmuma pieņemšanas datums 31.10.2017.    

Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās

Nolikums

Ziņojums

2017/25 ESF 01.10.2017. 06.11.2017. plkst.10:00

1.iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 28.11.2017.

2.iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 28.11.2017.

3.iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 28.11.2017.

4.iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 28.11.2017.

   

Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde

Ziņojums

Līgums 1

Līgums 1 ar grozījumiem

Līgums 2

VM NVD 2017/28 30.09.2017. 01.11.2017. plkst.10:00

SIA "Oriola Rīga"

SIA "Tamro"

1.iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts.
Lēmuma pieņemšanas datums. 14.12.2017. 20.iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts.
Lēmuma pieņemšanas datums. 21.11.2017. 21.iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts.
Lēmuma pieņemšanas datums. 21.11.2017. 22.iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts.
Lēmuma pieņemšanas datums. 21.11.2017. 23.iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts.
Lēmuma pieņemšanas datums. 21.11.2017.

EUR 494331.32

EUR 56412.22

Stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz 2018. gada 31. decembrim.

Stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz 2018. gada 31. decembrim.

NordDRG Latvijas versijas IT risinājuma (programmatūras) t.sk. VisualDRG Professional uzturēšana 2018. un 2019.gadam

Ziņojums

2017/24 19.10.2017. 09.11.2017. plkst.10:00 SIA "Meditec" EUR
47142,00
Spēkā no parakstīšanas brīža līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Dzeramā ūdens piegāde

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/29 09.11.2017 22.11.2017. plkst.10:00 SIA "VENDEN"

EUR
8020,80

 

Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un attiecas uz laika periodu no 2018.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.decembrim.

Telpu uzkopšana

Lēmums

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

VM NVD 2017/30 09.11.2017. 24.11.2017. plkst.10:00

1.iepirkuma priekšmeta daļā SIA "HAGBERG"

2. iepirkuma priekšmeta daļā UAB "Vitaresta"

3. iepirkuma priekšmeta daļā UAB "Vitaresta"

EUR 28 115,76

 

EUR 3688,62

 

EUR 3155,56

15.01.2018. - 14.01.2020.

 

22.01.2018. – 21.01.2020.

 

22.01.2018. – 21.01.2020.

Pētījuma veikšana par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti

Ziņojums

2017/22 ESF

21.11.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 06.12.2017.

22.12.2017. plkst.14:00 SIA "Projektu un kvalitātes vadība" EUR 66 000,00 Stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Oracle licenču uzturēšana

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2017/34 Sarunu procedūra rīkota nepublicējot paziņojumu par līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta “c” apakšpunktu. 29.11.2017. plkst.16:00 Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā

EUR
171394,09

 

Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un attiecas uz laika periodu no 2017.gada 1.decembra līdz 2018.gada 30.novembrim.

Imūnbioloģisko preparātu iegāde 2018.gadam

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2017/31 21.12.2017. 19.01.2018. plkst.10:00  SIA “Vakcīna” EUR 252174.00 Stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz 2018. gada 31. decembrim.

Vakcīnas pret hepatītu B hemodialīzes pacientiem iegāde

Lēmums
 

Līgums

VM NVD 2017/33

22.12.2017.

08.01.2018. plkst.11:00  SIA "GlaxoSmithKline Latvia" EUR
20 540,00
Līgums ir spēkā no līguma noslēgšanas dienas līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz līguma saistību galīgai izpildei.

Redzes korekcijas līdzekļu iegāde bērniem 2018.gadam

Ziņojums

VM NVD 2017/32 28.12.2017. 18.01.2018. plkst.10:00

SIA "OC Vision".

3. iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts.

Lēmuma pieņemšanas datums – 08.02.2018.

EUR
56 180,00
Līgums ir spēkā no 2018.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.janvārim vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Neiepirkto fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde

Ziņojums

VM NVD 2017/35 09.01.2018. 30.01.2018. plkst.14:00

SIA "Oriola Rīga"

 

 

 

 

SIA "Tamro" 

EUR
55 077,62

 

 

 


EUR
9 357,60

Stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz 2018. gada 31. decembrim.

 

Stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz 2018. gada 31. decembrim. 

Kontaktpersona - Sanita Akerberga, e-pasts: iepirkumi@vmnvd.gov.lv