Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

Noteikumi

Ziņojums

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

VM NVD 2017/36 ESF Sarunu procedūru rīko, nepublicējot paziņojumu par līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 1.punktu 31.01.2018. plkst.10.00 "Stichting Eurinspect"

1.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 40500,00

2.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 40500,00

3.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 53999,00

Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas (31.05.2018) un ir spēkā 6 (sešus) kalendāros mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu iegāde zīdaiņiem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm

Lēmums

Līgums

Līguma grozījumi

VM NVD 2018/1 01.02.2018. 13.02.2018. plkst.14:00  SIA “Sanitex” 10 904,04 EUR Līgums ir spēkā no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās

Nolikums

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

Ziņojums

Līgums 1 

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

2017/41 ESF 01.03.2018. 03.04.2018. plkst.10.00

1.iepirkuma priekšmeta daļā - Latvijas Ārstu biedrība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.iepirkuma priekšmeta daļā - Latvijas Ārstu biedrība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.iepirkuma priekšmeta daļā - Rīgas Stradiņa universitāte

 

 

 

 

 

 

 

4.iepirkuma priekšmeta daļā - Rīgas Stradiņa universitāte

 

1.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 223080,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 264660,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 200 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.iepirkuma priekšmeta daļa – EUR 215 105,00

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (29.08.2018.) un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

 

 

 

 

 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (22.08.2018.) un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

 

 

 

 

 

 

 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (03.08.2018.) un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (17.07.2018) un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

Vēža skrīninga vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana iedzīvotājiem

Līgums

VM NVD 2018/3 06.03.2018. 15.03.2018. plkst.10:00  SIA "Mailmaster" 166906,20 EUR Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas (17.05.2018) un ir spēkā 24 mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums

Ziņojums

VM NVD 2018/4 13.03.2018. 04.04.2018. plkst.14:00  UAB "LODVILA"

36400.00 

EUR 

Līdz līguma finansējuma apjoma izlietošanai, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no līguma noslēgšanas brīža.

IBM Lotus Notes programmproduktu administrēšana un atbalsts

Lēmums

Līgums

VM NVD 2018/8 15.03.2018. 26.03.2018. plkst.10:00 SIA "Cyone" 9 900,00 EUR Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

Cilvēka normālā imūnglobulīna iegāde

Informācija par iepirkumu pieejam šeit.

Ziņojums

VM NVD 2018/13 20.05.2018. 19.06.2018. plkst.10:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 18.09.2018.    

Informatīvās kampaņas par E-veselības sistēmas pakalpojumiem plānošana, izstrāde un īstenošana

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

Ziņojums

VM NVD 2018/9 24.05.2018. 13.06.2018. plkst.10.00 SIA "Mediju tilts" 46 786,00 EUR Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas (11.07.2018) un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu piegāde 2019.gadam

 

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

Ziņojums

Līgums 1

Līgums 2

VM NVD 2018/11 26.05.2018 27.06.2018 plkst.10:00

SIA “Oribalt Rīga”

 

 

 

 

 

 

 

SIA “Magnum Medical”

EUR 1 337 659,50

 

 

 

 

 

 

 

EUR 898 870,50

Līgums ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz Līguma saistību galīgai izpildei.

 

 

Līgums ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz Līguma saistību galīgai izpildei.

Parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2019.gadam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

Ziņojums

Ziņojuma 1. pielikums

Ziņojuma 2. pielikums

Vispārīgā vienošanās 1

Vispārīgā vienošanās 2

Vispārīgā vienošanās 3

Vispārīgā vienošanās 4

Vispārīgā vienošanās 5

Vispārīgā vienošanās 6

Vispārīgā vienošanās 7

Vispārīgā vienošanās 8

Vispārīgā vienošanās 9

Vispārīgā vienošanās 10

VM NVD 2018/5

27.05.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 21.06.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 14.07.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 27.07.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 04.08.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 23.08.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 23.09.2018.

26.10.2018. plkst.11:00

 Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta iepirkuma priekšmeta daļās Nr. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 32, 33, 37, 44, 46, 47, 54, 57, 65, 74, 78

 

Lēmuma pieņemšanas datums 23.11.2018.

 

SIA “Elvim” – Piegādātājs Nr. 1 53.iepirkuma priekšmeta daļā

 

SIA “Magnum Medical” - Piegādātājs Nr. 1 43. un 67. iepirkuma priekšmeta daļās

 

AS “Recipe Plus” - Piegādātājs Nr. 1 19., 36., 49. un 61.iepirkuma priekšmeta daļās

 

SIA “Elvim” – Piegādātājs Nr. 1 11. un 12. iepirkuma priekšmeta daļās

 

 

SIA “Euroaptieka” – Piegādātājs Nr. 1 72. un 73. iepirkuma priekšmeta daļās

 

SIA “Magnum Medical” – Piegādātājs Nr. 1 45. un 50. iepirkuma priekšmeta daļās

 

SIA “Oribalt Rīga” – Piegādātājs Nr. 1 8., 10., 51. un 52. iepirkuma priekšmeta daļās

 

AS “Recipe Plus” – Piegādātājs Nr. 1 1., 3., 5., 6., 7., 9., 23., 25., 26., 27., 28., 38., 40., 42., 59., 60., 62., 63., 64., 68., 69., 70., 71. un 75. iepirkuma priekšmeta daļās

 

 

SIA “Saules aptieka” – Piegādātājs Nr. 1 22., 24. un 34. iepirkuma priekšmeta daļās

 

 

 

SIA “Tamro” – Piegādātājs Nr. 1 4., 29., 30., 35., 39., 41., 48., 76. un 77. iepirkuma priekšmeta daļās

 

Papildus informāciju par Piegādātājiem Nr. 2 un Nr. 3 skatīt ziņojumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA “Elvim” – EUR 44334,00

 

 

 

SIA “Magnum Medical” – EUR 34175,56

 

 

 

 

AS “Recipe Plus” – EUR 44444,00

 

 

 

SIA “Elvim” – EUR 8208,79

 

 

 

 

SIA “Euroaptieka” – EUR 128813,36

 

 

 

SIA “Magnum Medical” – EUR 88158,48

 

 

 

SIA “Oribalt Rīga” – EUR 66275,02

 

 

 

 

AS “Recipe Plus” – EUR 1014816,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA “Saules aptieka” – EUR 114087,30

 

 

 

 

 

SIA “Tamro” – EUR 495160,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim.

Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde

Informācija pie iepirkumu pieejama šeit.


Ziņojums

 

 

 

 

 

 

 

 

Līgums 1

 

 

 

 

 

Līgums 2

 

VM NVD 2018/18

19.07.2018.

 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 23.08.2018

27.09.2018 plkst. 10:00

7. iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 08.10.2018.

8. iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 08.10.2018.

 

 SIA “Oribalt Rīga”

 

 

 

 

 

 

SIA “Tamro”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR 396346,09

 

 

 

 

 

EUR 33753,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līgums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

 

Līgums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Informatīvā tālruņa 80001234 zvanu centra darbības uzturēšana

Lēmums

Līgums

VM NVD 2018/20 07.09.2018. 18.09.2018. plkst.10:00  SIA "AdForte" EUR 28 448,00 Līgums stājās spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2020. gada 10. septembrim vai līdz pilnīgai līdzēju saistību izpildei.

Informatīvā kampaņa par obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu

Lēmums
VM NVD 2018/17 07.09.2018. 18.09.2018. plkst.11:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 25.10.2018.    

Standarta tuberkulīna iegāde

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2018/21 19.10.2018. 05.11.2018. plkst.10:00  SIA "Elpis"  EUR 29190,00  No noslēgšanas brīža (03.01.2019.) līdz 2019.gada 31.decembrim

Vakcīnas pret difteriju un stingumkrampjiem iegāde

Ziņojums

VM NVD 2018/23 Sarunu procedūra rīkota, nepublicējot paziņojumu par līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu 26.10.2018. plkst.14:00  SIA “Oribalt Rīga”  EUR 48750,00 Līgums stājas spēkā no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 31.decembrim

Imūnbioloģisko preparātu iegāde

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2018/24 15.11.2018. 14.12.2018. plkst.10:00  SIA “Vakcīna”  EUR 195700,00 Līgums ir spēkā no noslēgšanas dienas līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei

Neiepirkto fenilketonūrijas un citu iedzimto vielmaiņas slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2018/27 02.12.2018 03.01.2019. plkst.11:00 SIA “Oribalt Rīga”  EUR 296037.00 Līgums stājas spēkā no noslēgšanas brīža (11.02.2019) un ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Redzes korekcijas līdzekļu iegāde bērniem 2019. gadam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit.

Ziņojums

Ziņojuma pielikums

Līgums

VM NVD 2018/25 03.12.2018. 19.12.2018. plkst.10:00 SIA “OC Vision”

1. iepirkuma priekšmeta daļā – EUR 39440,00

2. iepirkuma priekšmeta daļā – EUR 6090,00

3. iepirkuma priekšmeta daļā – EUR 3680,00

4. iepirkuma priekšmeta daļā – EUR 212,00

5. iepirkuma priekšmeta daļā – EUR 7100,00

 

Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā no noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Oracle licenču uzturēšana

 

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2018/26 Sarunu procedūra rīkota nepublicējot paziņojumu par līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta "c"apakšpunktu. 29.11.2018. plkst.16:00 Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā EUR 176 536,16

Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un attiecas uz laika periodu no 2018.gada 1.decembra līdz 2019.gada 30.novembrim.