Līguma priekšmets

 

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

 

Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

Piegādātāja 

nosaukums

 

Līgumcena (bez PVN)

 

Līguma izpildes termiņš

Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu iegāde zīdaiņiem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/3 17.01.2019. 01.02.2019. plkst. 10:00  SIA "GERMAN PRODUCTS BALTICS"

EUR

11897.57

Līgums ir spēkā no noslēgšanas brīža līdz 2020. gada 31. martam

Infrastruktūras nomas iepirkums

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/5 17.01.2019. 04.02.2019. plkst. 10:00  SIA "Lattelecom"

EUR

 69 960.00 

Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Neiepirkto parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2019. gadam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/2 25.01.2019. 28.02.2019. plkst. 10:00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta iepirkuma priekšmeta daļās Nr.1- Nr.5, Nr.7-Nr.23 un Nr.25.

Lēmuma pieņemšanas datums 28.02.2019.

SIA “Tamro” – Piegādātājs Nr.1. (6. un 24. iepirkuma priekšmeta daļās).

AS “Recipe Plus”– Piegādātājs Nr.2 (6. un 24. iepirkuma priekšmeta daļās).

SIA “Magnum Medical” - Piegādātājs Nr.3 (6. un 24. iepirkuma priekšmeta daļās).

SIA “Tamro” – EUR  18028.76

Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim

Recepšu veidlapu izgatavošana un piegāde Nacionālajam veselības dienestam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/4 28.01.2019. 18.02.2019. plkst. 10:00  SIA "Baltijas Banknote"

EUR 

70 000.00 

Līgums ir spēkā no noslēgšanas dienas (2019. gada 5. marts) un ir spēkā 24 (divdesmit četrus mēnešus) vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Vakcīnas pret vējbakām iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

 

VM NVD 2019/6 13.02.2019. 15.03.2019. plkst. 10:00 SIA "Oribalt Rīga"

EUR

600991.61

Līgums ir spēkā no līguma noslēgšanas dienas (01.04.2019) līdz 2019. gada 31. decembrim

Ārvalstu komandējumu pakalpojumu nodrošināšana

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/7 09.04.2019. 26.04.2019. plkst. 10:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 29.04.2019.    

Par medicīnas preču piegādi Elektronisko
iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/9 21.03.2019. 02.05.2019. plkst. 10:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 08.04.2019.    

Par medicīnas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/15

19.04.2019.

 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 05.05.2019.

31.05.2019.
plkst. 10:00

Informācija par noslēgtajiem līgumiem pieejama šeit 

   

Parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2020. gadam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/12 04.05.2019. 05.06.2019. plkst. 10:00

 SIA “Elvim”

 

 

 

SIA “Magnum Medical”

 

 

 

AS “Recipe Plus”

 

 

AS “Olainfarm”

 

 

SIA “Unifarma”

 

 

SIA “Tamro”

 

 

SIA “Oribalt Rīga”

 

SIA “Elvim” EUR 60532.16

 

SIA “Magnum Medical” EUR 32218.10

 

AS “Recipe Plus”
EUR 557151.25

 

AS “Olainfarm” EUR 43555.08

 

SIA “Unifarma” EUR 68719.56

 

SIA “Tamro” EUR 708341.34

 

SIA “Oribalt Rīga”
EUR 287220.79

Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim

Vakcīnas pret gripu iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/16 17.05.2019. 07.06.2019. plkst. 10:00  SIA "Vakcīna"

EUR

71126.20

Līgums ir spēkā no 2019. gada 1. septembra līdz 2020.gada 31. maijam vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/19 05.06.2019. 28.06.2019. plkst. 10:00  UAB “Lodvila”

 EUR

34400.00

Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi (03.09.2019) un ir spēkā līdz noteiktā finansējuma apjoma izlietošanai, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Līguma noslēgšanas brīža

Ārvalstu komandējumu pakalpojumu nodrošināšana

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/23 11.06.2019. 03.07.2019. plkst. 10:00 SIA “Latvia Tours”   EUR
130 000,00
Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz tiek sasniegta plānotā līguma summa atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais

Kolorektālā vēža skrīninga izmeklējumi ar laboratorijas imūnķīmijas metodi ar pielāgojamu diagnostisko robežvērtību (FIT) un loģistikas pakalpojumi

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/13 12.06.2019. 17.07.2019. plkst. 10:00  SIA “Centrālā laboratorija”

EUR

742 169.68

Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 17 (septiņpadsmit) mēnešus vai līdz tiek sasniegta plānotā līguma summa atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais

Vienotās E-veselības informācijas sistēmas lietotāju atbalsta dienesta darbības nodrošināšana

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/18 22.06.2019. 29.07.2019. plkst. 10:00  SIA “Corporate Services”  EUR 195660.00 Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četri) mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Vieglo automobiļu noma

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/24 28.06.2019. 24.07. 2019. plkst. 10:00 SIA “Transporent”

EUR

87391.08

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdi (16.08.2019.) un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu piegāde.

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/20 06.07.2019. 20.08.2019. plkst. 10:00

 SIA “Magnum Medical”

 

 

 

SIA “A.Medical”

 EUR 1913432,44

 

 

 

EUR 3006929,56

Līgums ir spēkā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

Līgums stājas spēkā noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Veselības nozares IKT arhitektūras attīstības plāna izstrāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/26 16.07.2019. 31.07.2019. plkst. 10:00 SIA “Corporate Consulting”

EUR

41 500.00 

No līguma noslēgšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei.

Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde bērnu garīgās (psihiskās) veselības jomā

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/8 ESF 21.07.2019. 09.09.2019. plkst. 10:00 Latvijas Ārstu biedrība 

EUR 

127 600,00 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (22.01.2020.) un ir spēkā 9 (deviņus) kalendāros mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei

Vakcīnu un šļirču iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit 

VM NVD 2019/17

03.08.2019.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 11.10.2019.

31.10.2019. plkst. 11:00

 SIA “B.Braun Medical”

 

SIA “Magnum Medical”SIA “Oribalt Rīga”


SIA “Tamro”

 

SIA “Vakcīna”

 

SIA “GlaxoSmithKline Latvia”

 EUR
3145,60

 

EUR 474253,60

 

EUR
4 023 530,00


EUR
3 681 960,00


EUR
991 158,00


EUR
1 427 308,00

Līgums ir spēkā no 2020.gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim

Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/30 26.09.2019. 30.10.2019. plkst. 10:00

 SIA “Oribalt Rīga”

 

SIA “Tamro”

 EUR
709 507.07

 

EUR
41 641.30

No 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei. 

Neiepirkto parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2020. gadam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/33 26.09.2019. 29.10.2019. plkst. 10:00

SIA “Elvim”

 

 

AS “Recipe Plus” 

 SIA “Elvim”     EUR      101776.40.00

 

  AS “Recipe        Plus”            EUR       10 800.00

Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim

Vakcīnas pret gripu iegāde grūtniecēm un bērniem līdz 2 gadu vecumam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit 

VM NVD 2019/37 07.10.2019. 18.10.2019. plkst. 10:00 SIA “Vakcīna” 

EUR

34 900.00 

No līguma noslēgšanas brīža līdz 2020.gada 31. maijam vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Standarta tuberkulīna iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/34 16.10.2019. 06.11.2019. plkst. 10:00 SIA “Elpis” 

EUR

37 221.00 

Līgums ir spēkā no noslēgšanas brīža līdz 2020.gada 31.decembrim vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei

Darbinieku veselības apdrošināšana

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/46 08.11.2019. 29.11.2019. plkst. 10:00  Iepirkums izbeigts bez rezultāta. Lēmuma pieņemšanas datums 29.11.2019.    

Redzes korekcijas līdzekļu iegāde bērniem

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/31 14.11.2019. 04.12.2019. plkst. 10:00 SIA “OC Vision” 

 1. iepirkuma priekšmeta daļā –
EUR 41317,20.

2. iepirkuma priekšmeta daļā –
EUR
4579,80.

3. iepirkuma priekšmeta daļā –
EUR
3175,06.

4. iepirkuma priekšmeta daļā –
EUR
169,64.

5. iepirkuma priekšmeta daļā –
EUR 10520,00.

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un attiecas uz laika periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020.gada 31. decembrim.

 

 

Vakcīnas pret gripu iegāde grūtniecēm un bērniem līdz 2 gadu vecumam

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/50

Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktu

20.11.2019. plkst. 14:00 SIA “Vakcīna”

EUR

121 545.00

No 2020. gada 20. novembra līdz 2020. gada 31. maijam vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Imūnbioloģisko preparātu iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/36 24.11.2019. 30.12.2019. plkst. 10:00    

 

Telpu uzkopšana

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/49 28.11.2019. 10.12.2019. plkst. 10:00

 Iepirkums pārtraukts Lēmuma pieņemšanas datums 10.12.2019.

   

Oracle licenču uzturēšana

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/47

Sarunu procedūra rīkota nepublicējot paziņojumu par līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta “c” apakšpunktu.

22.11.2018. plkst. 15:00 Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā

EUR

374 539.10

Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un attiecas uz laika periodu no 2019. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. novembrim.

Telpu uzkopšana

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/54 17.12.2019. 07.01.2020. plkst.10:00      

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu ražotāja Baxter komplektu iegāde

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/55 Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punktu 12.12.2019. plkst.10:00 SIA “Oribalt Rīga” EUR 139900.00 Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas, ir spēkā līdz 2019. gada 16. decembrim

Par reģistrēto medikamentu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/11 07.12.2019. 22.01.2020. plkst.10:00      

Noliktavas noma vakcīnu glabāšanai un vakcīnu loģistikas pakalpojums

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

VM NVD 2019/32 27.12.2019. 13.01.2020. plkst.10:00