Saskaņā ar 2019. gada 1. janvāra grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, informāciju par NVD publiskajiem iepirkumiem, to dokumentāciju, informāciju par noslēgtajiem līgumiem, iepirkuma plānu, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu un ar iepirkumiem saistītu informāciju ievieto pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) vietnē.

Līdz ar to aktuālā informācija par NVD izsludinātajiem iepirkumiem, kā arī informācija par 2018. un 2019. gadā veiktajiem iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem ir pieejama EIS interneta vietnē

Publisko iepirkumu dokumentācijā iespējamas izmaiņas, tādēļ aicinām ieinteresētos piegādātājus regulāri sekot līdzi informācijai EIS interneta vietnē.