Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas

 

  • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Kardiologu biedrība
  • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: 15.09.2011. Nr. KV 9-2011
  • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: vadlīnijās ietvertās kardioloģijas medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Labklājības ministrijas Veselības departamenta 21.08.2001. rīkojumu Nr.5 ''Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu'' un Veselības ekonomikas centra 28.02.2011. rīkojumu Nr. 34 ''Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un papildināšanu''. Vadlīnijās ietvertās laboratoriskās medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Labklājības ministrijas Ārstniecības departamenta 20.04.2000. rīkojumu Nr.4 ''Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu'' un Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 02.12.2008. rīkojumu 415 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''.

Svarīgi!

Izmantojot informāciju, ko satur Klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētās klīniskās vadlīnijas, lūdzam norādīt atsauci uz Nacionālā veselības dienesta mājaslapu.