Sekundārie ambulatorie pakalpojumi

Ļaundabīgo audzēju diagnostika

Sirds un asinsvadu profilakse

Speciālistu kabineti

Ģimenes ārstiem

Attālinātas un klātienes konsultācijas

Attālināto un klātienes konsultāciju apmaksas nosacījumi un talonu ievadīšanas kartība SAVA speciālistiem no 2021.gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam:

 

Epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanas manipulācijas