No 2021.gada 1.jūnija Latvijā uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana un uzsākta tīmekļvietnes www.covid19sertifikats.lv darbība. Tā nodrošina personām piekļuvi saviem digitālajiem sertifikātiem, kā arī nodrošina iespēju verificēt jeb pārbaudīt uzrādīto digitālo Covid-19 sertifikātu QR kodus. 

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi Covid-19.

Vairāk informācijas par digitālajiem sertifikātiem var uzzināt tīmekļvietnes sadaļā "Digitālais Covid-19 sertifikāts". 

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/digitalais-covid-19-sertifikats

Līdz digitālā Covid-19 sertifikāta par veikto vakcināciju ieviešanas brīdim Latvijā tika izsniegta veidlapa “Apliecinājums par personas vakcināciju pret Covid-19”.  Šo veidlapu iedzīvotājs varēja saņemt, vēršoties ārstniecības iestādē, kurā tika veikta vakcinācija (ģimenes ārsta praksē, vakcinācijas kabinetā, masu vakcinācijas centrā vai citā). Veidlapu izsniedza ārstniecības iestādē, identificējot personu ar pasi vai personas apliecību.