Atbilstoši 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde nogādā personu, kurai nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, uz tuvāko atbilstošo slimnīcu, ņemot vērā personas veselības stāvokli un dienesta līgumos ar ārstniecības iestādēm minētos nosacījumus.

Atbilstoši līguma par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nosacījumiem slimnīcām jāievēro un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi jāsniedz atbilstoši Slimnieku hospitalizācijas vietu plānam, kas ir pacientu plūsmas organizēšanas dokuments.

Vienlaikus līguma nosacījumi paredz, ka slimnīcas, kas ir iekļautas Slimnieku hospitalizācijas vietu plānā, obligāti vienu reizi gadā līdz 25. janvārim iesniedz informāciju Nacionālajam veselības dienestam par iespējām nodrošināt neatliekamo palīdzību, aizpildot Dienesta mājaslapā publicēto "Slimnieku hospitalizācijas vietu plāna veidlapa" un nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi: parskati.stac@vmnvd.gov.lv.

Par katrām izmaiņām slimnīcā, kas ietekmē slimnīcas iespējas nodrošināt Slimnieku hospitalizācijas vietu plānā noteikto, Slimnīcām ir pienākums nekavējoties ziņot Nacionālajam veselības dienestam, aizpildot augstāk minēto "Slimnieku hospitalizācijas vietu plāna veidlapa" un nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi: parskati.stac@vmnvd.gov.lv, vienlaikus informējot par izmaiņām arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Vēršam uzmanību!

Dienests atgādina – aktuāla un laicīga ziņošana par nepieciešamajām izmaiņām var glābt dzīvības!