Nacionālais veselības dienests (Dienests) sagatavo plānoto izsniedzamo individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) apjomu (Saraksts) pēc vienotiem principiem atkarībā no pakalpojuma veida, kas tiek sniegts ārstniecības iestādē. Faktisko IAL izdali nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).

NMPD pēc Dienesta norādījuma izsniedz noteikto apjomu stacionārajām ārstniecības iestādēm, lielajām ārstniecības iestādēm, laboratorijām, farmācijas iestādēm un citām valsts pārvaldes iestādēm.

Savukārt mazajām ārstniecības iestādēm IAL dalīšana aprīlī tika veikta, iesaistot pašvaldības vai lielākās ārstniecības iestādes un stacionārās ārstniecības iestādes, kas pēc IAL saņemšanas no NMPD, nodrošina IAL sadali sev tuvākajā reģionā atbilstoši Sarakstam. Maijā no valsts budžeta līdzekļiem iegādāto IAL (aizsargmasku un respiratoru) piegāde ārstniecības iestādēm no 2020. gada 27. aprīļa tika veikta ar Latvijas pasta starpniecību.


Stacionārajām ārstniecības iestādēm sākot no 2020. gada 18. marta, ik dienu tiešsaistes aptaujā, jāiesniedz atskaite (“Individuālo aizsardzības līdzekļu rezerves”) par iestādes rīcībā esošajiem un turpmākajam mēnesim, provizoriski, nepieciešamajiem IAL resursiem.

 • Atskaites mērķis ir apzināt katras iestādes konkrētajā brīdī atbilstošo IAL patēriņu un plānotu izdalāmo apjomu.
 • Pirms IAL izdales (sejas aizsargmasku un respiratoru) katra ārstniecības iestāde tika apzināta, tika veikta IAL izdalāmā apjoma saskaņošana, nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas.
 • Aprīļa mēnesī IAL resursi V un VI līmeņa ārstniecības iestādēm noteikti 2 kalendārajām nedēļām, III – I līmeņa ārstniecības iestādēm - 1 kalendārajam mēnesim.
 • Maija mēnesī, lai samazinātu loģistikas noslodzi, sākotnēji tika plānota sejas aizsargmasku un respiratoru izdale pilnam kalendārajam mēnesim visām stacionārajām iestādēm, taču respiratoru trūkuma dēļ respiratoru piegāde maija mēnesim tika dalīta divās daļās, taču sejas aizsargmaskas tika paredzētas visam kalendārajam mēnesim visiem stacionāriem saņemt vienā piegādes reizē.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Centrālā laboratorija, References laboratorija, Valsts asinsdonoru centrs, Veselības inspekcija, Valsts Tiesu medicīnas centrs, Latvijas Cietumu slimnīca vienreiz nedēļā iesniedz informāciju NVD par iestādes rīcībā esošajiem un vienai kalendārajai nedēļai, provizoriski, nepieciešamajiem IAL resursiem.

 • Pirms IAL izdales (sejas aizsargmasku un respiratoru) katra iestāde tiek apzināta, veikta IAL izdalāmā apjoma saskaņošana, nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas.
 • Aprīļa mēnesī IAL resursi iestādēm tika dalīti pēc pieprasījuma.
 • Maija mēnesī, lai samazinātu loģistikas noslodzi, sākotnēji tika plānota sejas aizsargmasku un respiratoru izdale pilnam kalendārajam mēnesim, taču respiratoru trūkuma dēļ respiratoru piegāde maija mēnesim tika dalīta divās daļās, taču sejas aizsargmaskas tika paredzētas visam kalendārajam mēnesim visiem stacionāriem saņemt vienā piegādes reizē.

Sākot ar 2020. gada 9. aprīli Dienests aicināja ģimenes ārstus un sekundārās aprūpes ārstniecības iestādes, kas sniedz tikai maksas pakalpojumus un nav līgumattiecībās ar Dienestu, pieteikties nepieciešamajiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem (aizsargmaksām un respiratoriem), aizpildot anketu Dienesta mājas lapā līdz 2020. gada 23. aprīlim.

Anketu aizpildījušo ģimenes ārstu praksēm un sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamais IAL apjoms tiek rēķināts tāpat kā līgumpartneriem, ņemot vērā iesniegtos datus anketā.

Atsevišķas zobārstniecības iestādes, kas nebija līgumattiecībās ar Dienestu, bet bija aizpildījušas Dienesta publicēto anketu, šo iestāžu IAL izsniegšana tika apstiprināta Latvijas Zobārstu asociācijā, ka anketu aizpildījušās zobārstniecības sniegs akūto un neatliekamo zobārstniecības palīdzību.


Ambulatorajām ārstniecības iestādēm nepieciešamie IAL resursi pēc vienādiem principiem noteikti izmantojot sekojošu aprēķina metodiku:

Ģimenes ārstu praksēm paredzētais sejas aizsargmasku apjoms tika rēķināts balstoties uz “mazās” vai “lielās” prakses principu, kas tika noteikts pēc strādājošo māsu skaitu praksē. Māsu skaits ģimenes ārstu praksē tika izvēlēts par pamata rādītāju, jo saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” otru māsu ģimenes ārsta praksei apmaksā, ja ģimenes ārsta praksē ir reģistrēti vismaz 1 200 pacientu vai 600 pacientu vecumā līdz 18 gadiem vai ja ģimenes ārsta praksē ir vismaz divas ārstniecības un pacientu aprūpes personas (māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)) un katra ir nodrošināta ar iekārtotu darba vietu, vai ja māsas vai ārsta palīga (feldšera) pacientu pastāvīgais pieņemšanas laiks ir ne mazāks par 10 stundām nedēļā. Māsu rādītājs atspoguļo ģimenes ārsta prakses lielumu.

 • Aprīļa apjoms tika aprēķināts - viena sejas maska uz vienu pacientu ar elpceļu saslimšanas simptomiem, pieņemot , ka “mazajās*” ģimenes ārstu praksēs, darba dienā, varētu tikt pieņemti līdz 10 pacientiem, bet “lielajās**” ģimenes ārstu praksēs, darba dienā, varētu tikt pieņemti līdz 15 pacientiem.
 • Maija apjoms tika aprēķināts - viena sejas maska uz vienu pacientu ar elpceļu saslimšanas simptomiem, pieņemot , ka “mazajās*” ģimenes ārstu praksēs, darba dienā, varētu tikt pieņemti līdz 20 pacientiem, bet “lielajās**” ģimenes ārstu praksēs, darba dienā, varētu tikt pieņemti līdz 30 pacientiem, pieņemot, ka palielināsies pacientu skaits sakarā ar pakāpenisku pieejamo pakalpojumu klāsta palielināšanos.
 • Katram ģimenes ārstam praksē, darba dienā, tika nodrošināts viens respirators. IAL paredzēti 1 kalendārajam mēnesim (20 darba dienām).

Feldšerpunktiem paredzētais sejas aizsargmasku apjoms aprīlī tika aprēķināts balstoties uz to, ka feldšerpunktā vienā dienā ieradīsies līdz 10 pacientiem ar elpceļu saslimšanas simptomiem. Savukārt maija apjoms tika aprēķināts balstoties uz to, ka feldšerpunktā vienā dienā ieradīsies līdz 20 pacientiem ar elpceļu saslimšanas simptomiem, ņemot vērā iespējamo apmeklējumu pieaugumu maijā, sakarā ar pakāpenisku pieejamo pakalpojumu klāsta palielināšanos.

 • Katram feldšerim feldšerpunktā, darba dienā, tika rēķināts viens respirators. IAL paredzēti 1 kalendārajam mēnesim (20 darba dienām).

Mājas aprūpei paredzētais sejas aizsargmasku apjoms tika rēķināts, ņemot vērā esošo apmeklējumu skaitu pie pacientiem 2019. gadā, piemērojot 0,9 koeficientu jeb 90% apmeklētību, pieņemot, ka ārkārtas situācijas laikā apmeklējums kritīsies. Mājas aprūpei paredzētais respiratoru apjoms tika rēķināts, ņemot vērā esošo apmeklējumu skaitu pie pacientiem 2019.gadā, piemērojot 0,2 koeficientu, pieņemot, ka 20% gadījumos pacients, kam nepieciešama medicīniska aprūpe mājās būs ar elpceļu saslimšanas simptomiem.

 • IAL paredzēti 1 kalendārajam mēnesim (20 darba dienām).

Sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem (SAVA) aprīlim paredzētais sejas aizsargmasku apjoms tika rēķināts līgumattiecībās esošajam speciālistu skaitam, piemērojot, divas maskas dienā, pieņemot, ka pie šiem pakalpojumu sniedzējiem ieradīsies līdz diviem pacientiem dienā ar elpošanas saslimšanas simptomiem.

 • Maija apjoms tika aprēķināts balstoties, ka pieaugs apmeklējumu skaits ārstniecības iestādēs un, tām būs nepieciešams nodrošināt pacientiem ar elpceļu saslimšanas simptomiem sejas aizsargmaksas. Tāpēc maijam paredzētais sejas aizsargmasku apjoms tika rēķināts līgumattiecībās esošajam speciālistu skaitam, piemērojot, četras maskas dienā, pieņemot, ka pie šiem pakalpojumu sniedzējiem ieradīsies līdz četriem pacientiem dienā ar elpošanas saslimšanas simptomiem.
 • Katram speciālistam, darba nedēļā, gan aprīlī, gan maijā tika rēķināts viens respirators, pieņemot, ka tādu pacientu apmeklējums ārstniecības iestādē, kuru apkalpošanai būs nepieciešams respirators, būs ļoti zems. Jo SAVA iestādēs maz pacientu ar elpceļu saslimšanām vēršas pie SAVA speciālistiem pēc palīdzības.
 • IAL paredzēti 1 kalendārajam mēnesim (20 darba dienām).

Zobārstniecība (līgumattiecībās ar NVD):

IAL resursi, tika paredzēti tām ārstniecības iestādēm, kuras atbilstoši ar Dienestu noslēgtajam līgumam nodrošina sekojošu speciālistu pieejamību:

1. Zobārsts,

2. Bērnu zobārsts;

3. Zobu feldšeris;

4. Anesteziologs;

5. Reanimatologs;

6. Mutes, sejas un žokļu ķirurgs;

7. Ortodonts;

8. Peridontologs;

9. Radiologs.

 • Individuālo aizsardzības līdzekļu aprīļa apjomos ārstniecības iestādes pakalpojumu sniegšanas vietai, kur strādā augstāk minētie speciālisti, tika paredzētas trīs sejas aizsargmaskas un divi respiratori dienā. Aprīļa IAL tika izdalīti divās kārtās – pa 2 kalendārajam nedēļām (10 darba dienām).
 • Maija apjoms tika aprēķināts balstoties, ka pieaugs apmeklējumu skaits ārstniecības iestādēs, tāpēc ārstniecības iestādes pakalpojumu sniegšanas vietai, kur strādā augstāk minētie speciālisti, tika paredzētas sešas sejas aizsargmaskas un divi respiratori dienā. Maija IAL paredzēti 1 kalendārajam mēnesim (20 darba dienām).

Zobārstniecība (maksas):

Aprīlī individuālos aizsardzības līdzekļu resursi, tiek paredzēti tām ārstniecības iestādēm, kuras pēc Latvijas zobārstu asociācijas (LZA) mājas lapā ievietotās informācijas (http://www.lza-zobi.lv/lv/covid-19-16-aprilis--informacija-par-zobarstu-praksem-kuras-ir-gatavas-sniegt-akuto-un-neatliekamo-palidzibu) nodrošināja akūto un neatliekamo palīdzību.

 • Uz ārstniecības iestādes pakalpojumu sniegšanas vietu, kura nodrošina augstāk minēto palīdzību, tika paredzētas trīs sejas aizsargmaskas un divi respiratori dienā.
 • IAL paredzēti 1 kalendārajam mēnesim (20 darba dienām).
 • Maijā uz zobārstniecības iestādes pakalpojumu sniegšanas vietu, kura nodrošina augstāk minēto palīdzību, tika paredzētas sešas sejas aizsargmaskas un divi respiratori dienā, ņemot vērā iespējamo pacientu skaita pieaugumu maijā. IAL paredzēti 1 kalendārajam mēnesim (20 darba dienām).

Citas valsts pārvaldes iestādes (t.sk. farmācijas iestādes, Labklājības ministrija u.c.), kam tiek izsniegts IAL, un apjoms kādā IAL tiek piešķirti, tika nolemts atbildīgo institūciju ik rīta sanāksmē par aktualitātēm saistībā ar koronovīrusu COVID-19).

 

*Ģimenes ārsta prakse, kurā nav nodarbināta medicīnas māsa vai ir nodarbināta 1 medicīnas māsa.

** Ģimenes ārsta prakse, kurā ir nodarbinātas 2 medicīnas māsas.