Nacionālais veselības dienests (Dienests) sagatavo plānoto izsniedzamo individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) apjomu (Saraksts) pēc vienotiem principiem atkarībā no pakalpojuma veida, kas tiek sniegts ārstniecības iestādē.

No 2020.gada 27. aprīļa no valsts budžeta iegādāto IAL (aizsargmasku un respiratoru) piegāde ārstniecības iestādēm no 2020. gada tiek veikta ar Latvijas pasta starpniecību.

Stacionārajām ārstniecības iestādēm nepieciešamie IAL resursi jūnijam un jūlijam ir aprēķināti izmantojot vienotu aprēķina metodiku. IAL vajadzību apjoms tiek noteikts izmantojot 2020. gada 22. maijā “Individuālo aizsardzības līdzekļu rezerves” anketā iesniegto informāciju. Pirms IAL izdales (sejas aizsargmasku un respiratoru) katra ārstniecības iestāde tiek apzināta, veikta IAL izdalāmā apjoma saskaņošana, nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas.

Sākot ar 2020. gada 8. jūniju, ārstniecības iestādēm, IAL apjoms tiks izsniegts diviem kalendārajiem mēnešiem (jūnijs, jūlijs).

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Centrālā laboratorija, References laboratorija, Valsts asinsdonoru centrs, Veselības inspekcija, Valsts Tiesu medicīnas centrs, Latvijas Cietumu slimnīca nepieciešamie IAL resursi jūnijam un jūlijam ir noteikti izmantojot 25. maijā iesniegto informāciju NVD par iestādēm provizoriski nepieciešamajiem IAL resursiem. Pirms IAL izdales (sejas aizsargmasku un respiratoru) katra iestāde tiek apzināta, veikta IAL izdalāmā apjoma saskaņošana, nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas.

Sākot ar 2020. gada 8. jūniju, iestādēm, sejas aizsargmasku apjoms tiks izsniegts diviem kalendārajiem mēnešiem (jūnijs, jūlijs). Savukārt respiratoru apjoms Slimību profilakses un kontroles centram, References laboratorijai, Valsts asinsdonoru centram, Veselības inspekcijai, Valsts Tiesu medicīnas centram, Latvijas Cietumu slimnīcai tiks izsniegts diviem kalendārajiem mēnešiem (jūnijs, jūlijs), bet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un Centrālai laboratorijai, apjoms tiks izsniegts pilnam jūnija mēnesim un jūlija mēnesim līdz 10. datumam).


No 2020. gada 9. aprīļa līdz 23. aprīlim un no 2020. gada 11. maija līdz 15. maijam Dienests aicināja ģimenes ārstus un sekundārās aprūpes ārstniecības iestādes, kas sniedz tikai maksas pakalpojumus un nav līgumattiecībās ar Dienestu, pieteikties nepieciešamajiem IAL (aizsargmaksām un respiratoriem), aizpildot anketu Dienesta mājas lapā.


Ambulatorajām ārstniecības iestādēm nepieciešamie IAL resursi jūnijam un jūlijam ir aprēķināti izmantojot vienotu aprēķina metodiku atbilstoši sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumu veidiem.

Ārstniecības iestādēm, kas ir līgumā ar NVD, IAL apjoms ir aprēķināts diviem mēnešiem – jūnijam un jūlijam, bet tām ārstniecības iestādēm (maksas pakalpojumu sniedzējiem), kas pieteicās caur Latvijas zobārstu asociāciju (LZA), vai aizpildīja anketu NVD mājas lapā, IAL apjoms ir aprēķināts vienam mēnesim – jūnijam, izņemot zobārstniecības iestādēm, kas sniedz maksas zobārstniecības pakalpojumus. Šīm iestādēm tika rēķināts diviem kalendārajiem mēnešiem.


Ģimenes ārstu praksēm (līgumattiecībās ar NVD) paredzētais sejas aizsargmasku apjoms pacientiem tika rēķināts balstoties uz apmeklējumu skaitu 2020.gadā, piemērojot vienu aizsargmasku katram apmeklējumam. Paredzētais sejas aizsargmasku skaits māsām tika rēķināts uz katru ģimenes ārsta praksē nodarbinātu māsu, piemērojot vienu sejas masku dienā.

Katram ģimenes ārstam praksē, darba dienā, tika nodrošināts viens respirators. IAL paredzēti 2 kalendārajiem mēnešiem (40 darba dienām).


Ģimenes ārstu praksēm (maksas) jūnijam paredzētais sejas aizsargmasku apjoms tika rēķināts, piemērojot vienu sejas masku uz katru pacientu, pieņemot, ka ģimenes ārstu praksē, darba dienā, varētu tikt pieņemti 20 pacienti.

Katram ģimenes ārstam praksē, darba dienā, tika nodrošināts viens respirators. IAL paredzēti 1 kalendārajam mēnesim (20 darba dienām).


Feldšerpunktiem (līgumattiecībās ar NVD) paredzētais sejas aizsargmasku apjoms pacientiem tika aprēķināts balstoties uz apmeklējumu skaitu 2020.gadā, piemērojot vienu aizsargmasku katram apmeklējumam.

Katram ārsta palīgam feldšerpunktā, darba dienā, tika rēķināts viens respirators. IAL paredzēti 2 kalendārajiem mēnešiem (40 darba dienām).

Feldšerpunktiem (maksas) paredzētais sejas aizsargmasku apjoms pacientiem tika aprēķināts izmantojot vidējo rādītāju – apmeklējumu skaitu 2020.gadā līgumattiecībās ar NVD esošos felšerpunktos, piemērojot vienu aizsargmasku katram apmeklējumam.

Katram ārsta palīgam feldšerpunktā, darba dienā, tika rēķināts viens respirators. IAL paredzēti 1 kalendārajam mēnesim (20 darba dienām).


Mājas aprūpei (līgumattiecībās ar NVD) paredzētais sejas aizsargmasku apjoms tika rēķināts, ņemot vērā faktisko apmeklējumu skaitu pie pacientiem 2019. gadā, piemērojot 0,9 koeficientu jeb 90% apmeklētību, pieņemot, ka ārkārtas situācijas laikā apmeklējumi kritīsies.

Mājas aprūpei paredzētais respiratoru apjoms tika rēķināts, ņemot vērā esošo apmeklējumu skaitu pie pacientiem 2019. gadā, piemērojot 0,2 koeficientu, pieņemot, ka respirators lietojam četras stundas, tātad uz katru piekto apmeklējumu tas būtu jāmaina.

IAL paredzēti 2 kalendārajiem mēnešiem (40 darba dienām).


Sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem – SAVA (līgumattiecībās ar NVD) paredzētais sejas aizsargmasku apjoms pacientiem tika rēķināts, ņemot vērā faktisko apmeklējumu skaitu 2020. gadā, piemērojot 0,9 koeficientu jeb 90% apmeklētību, pieņemot, ka ārkārtas situācijas laikā apmeklējumi kritīsies. Paredzētais sejas aizsargmasku skaits māsām tika rēķināts balstoties uz līgumattiecības ar NVD esošo speciālistu skaitu iestādē, piemērojot 0,8 koeficientu jeb 80% māsu nodrošinājumu sekundāro veselības aprūpes ārstu kabinetos.

Katram sekundārās veselības aprūpes speciālistam, darba dienā, tika nodrošināts viens respirators.

IAL paredzēti 2 kalendārajiem mēnešiem (40 darba dienām).


Sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem – SAVA (maksas) paredzētais sejas aizsargmasku apjoms pacientiem tika rēķināts atbilstoši speciālistu skaitam, balstoties, ka jūnijā pieaugs apmeklējumu skaits ārstniecības iestādēs un tām būs nepieciešams nodrošināt pacientiem sejas aizsargmaskas, pieņemot, ka darba dienā, varētu tikt pieņemti līdz 10 pacientiem.

Katram speciālistam, darba dienā, tika nodrošināts viens respirators.

IAL paredzēti 1 kalendārajam mēnesim (20 darba dienām).


Zobārstniecībai (līgumattiecībās ar NVD) paredzētais IAL apjoms tika rēķināts uz zobārstniecības iestādes pakalpojumu sniegšanas vietu, balstoties uz līgumattiecības ar NVD esošo speciālistu skaitu:

1. Zobārsts;

2. Bērnu zobārsts;

3. Zobu feldšeris;

4. Anesteziologs;

5. Reanimatologs;

6. Mutes, sejas un žokļu ķirurgs;

7. Ortodonts;

8. Peridontologs;

9. Radiologs;

10. Radiologa asistents;

11. Zobu higiēnists;

12. Zobu tehniķis.

Katrai māsai, darba dienā, tika nodrošināta viena sejas aizsargmaska un katram zobārstniecības speciālistam, darba dienā, tika nodrošināts viens respirators.

IAL paredzēti 2 kalendārajiem mēnešiem (40 darba dienām).


Zobārstniecībai (maksas) paredzētais IAL apjoms tika rēķināts uz zobārstniecības iestādes pakalpojumu sniegšanas vietu (filiāli). Pieņemot, ka zobārstniecības iestādē strādā vismaz divi zobārstniecības speciālisti – tika nodrošināti divi respiratori darba dienā, savukārt zobārstniecības asistentiem, pieņemot, ka zobārstniecības iestādē strādā vismaz trīs asistenti - tika rēķinātas trīs sejas aizsargmaskas darba dienā.

IAL paredzēti 2 kalendārajiem mēnešiem (40 darba dienām).