attēlsKampaņa "Ārstējies nepārmaksājot!" ir radīta, lai informētu pacientus par to, ka daudziem medikamentiem Kompensējamo zāļu sarakstā ir līdzvērtīga efektivitāte un valsts 100 %, 75% vai 50 % apmērā (atkarībā no diagnozes) apmaksā lētākās līdzvērtīgas efektivitātes zāles. Būtiski, ka kompensējamām zālēm, kas kompensējamo zāļu sarakstā iekļautas vienā līdzvērtīgas efektivitātes grupā (gan ģenēriskie, gan oriģinālie medikamenti), nav būtisku atšķirību ne efektivitātes, ne blakņu ziņā. Tāpēc pat 100 % kompensācijas gadījumā, ja pacientam izrakstīts kāds no dārgākajiem medikamentiem, tad starpība starp dārgāko un lētāko medikamentu jāpiemaksā pacientam pašam.

Kampaņa atgādina arī par to, ka pacientiem ir tiesības iegūt informāciju no ārsta un farmaceita par zālēm ar iespējami mazāko pacienta līdzmaksājumu.


Kāpēc šāda kampaņa ir veidota?

Pats svarīgākais pamatojums ir tas, ka ik gadu pacienti piemaksā miljoniem latu, iegādājoties dārgākas līdzvērtīgas efektivitātes kompensējamās zāles (2009. gadā Ls 7538 051; 2010. gada 11 mēnešos - Ls 8 185 791 (Veselības norēķinu centra dati)). Arī Veselības ekonomikas centra veiktā zāļu patēriņa analīze liecina, ka pārsvarā terapijā tiek lietoti dārgākie līdzvērtīgas efektivitātes medikamenti vai to kombinācijas, kurus iegādājoties pacientiem ir jāpiemaksā lielāks līdzmaksājums.


Kampaņas materiāli

Sadaļas veidošanā izmantoti materiāli no Igaunijas sociālās kampaņas par lētāku zāļu iegādi "Atšķirība ir tikai cenā!".


Kampaņas materiālu izmantošanu lūdzam saskaņot ar Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļu. E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv