attēlsLatvijas Republikas Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta informatīvās kampaņas "Ārstējies nepārmaksājot!" mērķis ir skaidrot pacientiem, ka iegādājoties lētākās no zālēm ar vienlīdzīgu efektivitāti (zāles ar vienu un to pašu aktīvo vielu), tiek sasniegts līdzvērtīgs ārstnieciskais efekts un ietaupīti finanšu līdzekļi, kā arī atgādināt, ka pacientiem ir tiesības iegūt informāciju no ārsta un farmaceita par zālēm ar iespējami mazāko pacienta līdzmaksājumu.


Kāpēc šāda kampaņa ir veidota?

Kampaņa "Ārstējies nepārmaksājot!" nepieciešama tādēļ, ka joprojām ik gadu pacienti piemaksā miljoniem eiro, iegādājoties dārgākas līdzvērtīgas efektivitātes kompensējamās zāles, vienlaikus iepriekšējās kampaņas laikā un pēc tās, pieaudzis references (lētāko) medikamentu lietojums, kas ir pozitīvs signāls. Paredzams, ka šī kampaņa vēl vairāk sekmēs pacienta iesaistīšanos ārstniecības procesā, kā arī vairos zināšanas par kompensācijas kārtību un iespējām izvēlēties medikamentus ar iespējami mazāko līdzmaksājumu.


Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Kādā apmērā valsts apmaksā Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles? 

Kompensējamo zāļu saraksta zāles valsts apmaksā 100 %, 75 % un 50 % apmērā atkarībā no saslimšanas diagnozes. Minētajā apmērā kompensē lētākās no zālēm ar vienādu iedarbību. Bērniem līdz 18 gadiem zāles no Kompensējamo zāļu saraksta tiek apmaksātas 100% apmērā (lētākās vienādas iedarbības zāles). Kompensācija 100 % apmērā neattiecas uz M sarakstā iekļautajām zālēm.

Ar ko dārgākas zāles atšķiras no lētākām?

Aktīvā viela dārgākām un lētākajām vienādas iedarbības zālēm, kas paredzētas konkrētas slimības ārstēšanai, ir viena un tā pati. Tieši aktīvā viela ir tā, kas ārstē slimību. Tā kā zālēm ir vienāda iedarbība, aicinām ar ārstu un farmaceitu apspriest lētāko zāļu izvēles iespējas un ārstēties nepārmaksājot!

Kāpēc zāļu receptē norāda zāļu vispārīgo nosaukumu?

Ja pacients pirmo reizi saņem konkrētai diagnozei paredzētās kompensējamās zāles, ārsts receptē izraksta attiecīgajai diagnozei paredzēto zāļu vispārīgo (aktīvās vielas) nosaukumu. Aptiekā farmaceits izsniedz lētākās attiecīgā vispārīgā nosaukuma zāles.

Kā rēķina kompensācijas apmēru? 

50 %, 75 % vai 100 % apmērā (atkarībā no konkrētās diagnozes kompensācijas apmēra) valsts vienmēr kompensē lētākās no zālēm ar vienādu iedarbību. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākajām un dārgākām zālēm jāsedz viņam pašam. Pat 100 % kompensācijas gadījumā pacientam jāpiemaksā, ja izvēlētas kādas no dārgākām vienādas iedarbības zālēm*. Tāpēc jāpārrunā ar ārstu un farmaceitu iespēju lietot lētākās vienādas iedarbības zāles!

* Turklāt aptiekā jāsamaksā 0,71 EUR par katru 100 % kompensējamo zāļu recepti (izņemot: bērnus līdz 18 gadiem; ja zāļu aptiekas cena ir līdz 4,27 EUR; trūcīgas personas). Trūcīgajiem iedzīvotājiem pilnībā tiek apmaksāti lētākie vienādas iedarbības kompensējamie medikamenti - arī 50 % un 75 % kompensācijas gadījumā nav lētākajām zālēm jāmaksā pacienta līdzmaksājums.

Vai var lūgt farmaceitam konkrētu medikamentu, ja receptē norādīts zāļu vispārīgais nosaukums? 

Ja receptē ir norādīts zāļu vispārīgais nosaukums, farmaceita pienākums ir izsniegt lētāko medikamentu.

Kur ir pieejama informācija par lētāko medikamentu atbilstoši slimības diagnozei?

Informāciju par lētāko medikamentu atbilstoši uzstādītajai diagnozei iespējams saņemt pie ārstējošā ārsta un farmaceita.

Kompensējamo zāļu saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Kompensējamie medikamenti".


Kampaņas informatīvie materiāli


Kampaņas materiālu izmantošanu lūdzam saskaņot ar Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļu. E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv