Nepieciešamības gadījumā slimnīcas stacionārā var saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi. Pakalpojumu sniegšana slimnīcās notiek atbilstoši slimnīcu profiliem. Tās ir dažādas operācijas, endoprotezēšana, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi stacionārā un cita veida veselības aprūpe. Noteiktus veselības aprūpes pakalpojumus iespējams saņemt ne tikai stacionārā, bet arī ārstniecības iestādes dienas stacionārā. Piemēram, atsevišķas ķirurģiskas manipulācijas, rehabilitāciju.

Valsts apmaksātas operācijas veikšana

Ja pacientam ir sūdzības par veselību, viņam sākotnēji ir jāvēršas pie ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista, kurš izvērtēs viņa eselības stāvokli, kā arī nepieciešamības gadījumā izsniegs nosūtījumu izmeklējumu veikšanai. Piemēram, diagnostiska izmeklējuma, laboratorisko izmeklējumu veikšanai vai speciālista konsultācijai.

Izvērtējot pacienta veselības stāvokli (valsts apmaksātas konsultācijas laikā), ārsts ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu valsts apmaksātas operācijas veikšanai.

No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas:

 • operācijas neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumos; 
 • operācijas bērniem; 
 • ambulatori vai dienas stacionārā veiktās operācijas; 
 • stacionārā veiktās operācijas (noteiktas Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 6. pielikumā - Veselības aprūpes pakalpojumu programmas). Piemēram, stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā, mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana u.c.
 • plānveida operācijas personai ar prognozējamu invaliditāti (atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas ar prognozējamu invaliditāti individuālajam rehabilitācijas plānam) un ilgstoši slimojošām personām darbspējīgā vecumā.

Visas valsts apmaksātās operāciju manipulācijas ir ietvertas pakalpojumu tarifu datu bāzē, kas ir pieejama sadaļā "Pakalpojumu tarifi". Katrai manipulācijai ir nosaukums un kods, tomēr jāņem vērā, ka dažādiem pacientiem ar vienu un to pašu diagnozi var tikt veiktas dažādas manipulācijas un tikai konsultācijas laikā ārsts ir tiesīgs pieņemt lēmumu, kura no tām būs vispiemērotākā.

To, kāda operācija pacientam ir nepieciešama, vai tā tiek apmaksāta no valsts budžeta un kurās ārstniecības iestādēs tiek veiktas šādas operācijas, ieteicams pārrunāt ar ārstējošo ārstu, kas izvērtējis pacienta veselības stāvokli un izsniedzis nosūtījumu operācijas veikšanai.

Pacienta maksājums, veicot operāciju

Veicot valsts apmaksātu operāciju dienas stacionārā, pacientam jāmaksā pacienta līdzmaksājums 7,00 EUR par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) un 4,00 EUR par katru veikto operāciju. Papildus ir jāveic pacienta līdzmaksājumi arī par citiem pakalpojumiem, kas tiek saņemti dienas stacionārā. Piemēram, par ārsta-speciālista konsultāciju vai veikto ultrasonogrāfiju ir jāmaksā 4,00 EUR.

Par ārstēšanos diennakts stacionārā pacientam ir jāmaksā 10,00 EUR diennaktī (sākot no otrās dienas). Vienlaikus ārstniecības iestāde ir tiesīga iekasēt arī līdzmaksājumu līdz 31 EUR par visām operācijām, kas tiek veiktas operāciju zālē,viena stacionēšanas gadījuma laikā. Citi pacienta līdzmaksājumi jāmaksā tikai gadījumā, ja tiek veikta datortomogrāfija vai magnētiskā rezonanse. Pacienta līdzmaksājums par datortomogrāfiju ir 14,00 EUR (21,00 EUR ar kontrastvielu), par magnētisko rezonansi – 28,00 EUR (35,00 EUR ar kontrastvielu).

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Vairākas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no līdzmaksājumu veikšanas.

Kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru stacionēšanas reizi vienā ārstniecības iestādē nedrīkst pārsniegt 355,00 EUR. Ja šī summa tiek sasniegta un turpinās ārstēšanās stacionārā, pacienta iemaksas vairs nav jāmaksā.

Veicot maksas operāciju vai saņemot papildu maksas pakalpojumus, samaksa jāveic atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.

Nosūtījuma saņemšana un pierakstīšanās

Lēmumu par nepieciešamo operāciju un nosūtījuma izsniegšanu pieņem ārstējošais ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli.

Dienas stacionārā sniedz ārstniecības pakalpojumus, kurus to sarežģītības, risku vai laikietilpības dēļ nav iespējams sniegt ambulatori, tomēr nav nepieciešama pacienta uzņemšana stacionārā.

Ārstniecības pakalpojumu dienas stacionārā raksturo:

 • uzņemšana vienu vai vairākas reizes; 
 • laikposms starp divām sekojošām uzņemšanām ir vismaz sešas stundas; 
 • vienas uzņemšanas ilgums ir līdz 16 stundām.

Ja nepieciešama diennakts uzraudzība, ārsts nosūta pacientu uz stacionāru un:

 • pievieno izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi un pacienta veselības stāvokli;
 • kopīgi ar pacientu izvēlas slimnīcu, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību;
 • vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par pacienta stacionēšanas nepieciešamību un laiku, veicot par to atzīmi nosūtījumā.

Kas ir jāņem vērā?

 • Saņemot nosūtījumu, jākonsultējas ar ārstu, kurās ārstniecības iestādēs tiek veiktas šādas operācijas, kā arī savlaicīgi jānoskaidro visa cita svarīgā informācija un jāpārliecinās, ka ārsta sniegtā informācija ir saprasta pareizi.
 • Ja valsts apmaksāta pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams gaidīt rindā, bet pacients vēlas pakalpojumu saņemt ātrāk, pacients var vērsties citā ārstniecības iestādē, kur gaidīšanas rindas nav vai tā ir mazāka. Reizi mēnesī ārstniecības iestādes sniedz informāciju par gaidīšanas rindām valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai. Tā ir pieejama tīmekļvietnē rindapiearsta.lv. Detalizētāku informāciju par pierakstīšanos plānveida operācijas veikšanai var noskaidrot konkrētas ārstniecības iestādes reģistratūrā.
 • Ja ārsts uzskata, ka pacients jāstacionē neatliekamā kārtā, viņš var izsniegt nosūtījumu bez iepriekšējas vienošanās ar ārstniecības iestādi. Šādos gadījumos slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos izmeklējumus un atkārtoti izvērtē pacienta veselības stāvokli. Ja pacients vēršas slimnīcā pēc savas iniciatīvas, slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus, izvērtē medicīniskās indikācijas un pieņem lēmumu par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu neatliekamā kārtā. Ja uzņemšanas nodaļā konstatē, ka aprūpi nav nepieciešams sniegt neatliekamā kārtā, slimnīca vienojas ar pacientu par iespējamo stacionēšanas laiku un informē par to pacienta ģimenes ārstu.
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde (NMPD) nogādā pacientu tuvākajā slimnīcā, kura atbilst obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm neatliekamās palīdzības sniegšanai.