Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem atlīdzības pieaugumam, kā arī nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādēs

Nr. Datu veids Datu atjaunošanas biežums*
1.

Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu 2023.g. 12 mēnešos

2 x gadā
2. 1 x gadā

* Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.  

 

Pārskats par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs

Nr. Datu veids Datu atjaunošanas biežums*
1. 1 x gadā
2. 1 x gadā