Nacionālais veselības dienests veido un uztur primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstu:

  1.  ģimenes ārstiem;
  2.  ārstniecības iestādēm, kas sniedz zobārstniecības pakalpojumus;
  3.  ārstniecības iestādēm, kas nodrošina veselības aprūpi mājās, tai skaitā rehabilitāciju.

Kārtības, kādā pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts, svītrots un atlasīts no gaidīšanas saraksta