Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja norādīt valsts E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv savu kontaktinformāciju, lai ārstniecības personas nepieciešamības gadījumā varētu ar viņu sazināties. 

Informāciju par savu tālruņa numuru un e-pasta adresi var norādīt, autentificējoties www.eveseliba.gov.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem un izvēloties sadaļu "Kontaktinformācija".

Savu kontaktinformāciju var norādīt:

  • Pats iedzīvotājs, t.sk. par savām kontaktpersonām.
  • Iedzīvotāja deleģētā/s persona/s.
  • Pēc iedzīvotāja lūguma - ģimenes ārsta prakse. Šo iespēju ieteicams izmantot gadījumā, ja iedzīvotājs nevar autentificēties E-veselības portālā veselības stāvokļa dēļ, vai gadījumā, ja iedzīvotajam nav drošas piekļuves līdzekļu, lai to izdarītu patstāvīgi.


Informācijas aktualizēšana

Ja kontaktinformācija jau ir norādīta E-veselības portālā, aicinām to regulāri pārbaudīt un pārliecināties, ka tā ir aktuāla. Ja norādītā informācija ir mainījusies, to ir nepieciešams aktualizēt.


Kontaktinformācijas izmantošana iedzīvotāju apziņošanai

Nacionālais veselības dienests drīkst izmantot E-veselībā norādīto kontaktinformāciju, lai informētu iedzīvotājus par iespēju saņemt valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19, t.sk. papildu vakcīnas devu vai balstvakcīnu (atbilstoši 28.08.2021. Ministru kabineta noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”).