Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja norādīt valsts E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv savu kontaktinformāciju, lai ārstniecības personas nepieciešamības gadījumā varētu ar viņu sazināties. 

Informāciju par savu tālruņa numuru un e-pasta adresi iedzīvotājs var norādīt, autentificējoties www.eveseliba.gov.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem un izvēloties sadaļu "Kontaktinformācija".

Savu kontaktinformāciju var norādīt:

  • Pats iedzīvotājs, t.sk. par savām kontaktpersonām.
  • Iedzīvotāja deleģētā/s persona/s.
  • Pēc iedzīvotāja lūguma - ģimenes ārsta prakse. Šo iespēju ieteicams izmantot gadījumā, ja iedzīvotājs nevar autentificēties E-veselības portālā veselības stāvokļa dēļ, vai gadījumā, ja iedzīvotajam nav drošas piekļuves līdzekļu, lai to izdarītu patstāvīgi.

 

Informācijas aktualizēšana

Ja kontaktinformācija jau ir norādīta E-veselības portālā, aicinām to regulāri pārbaudīt un pārliecināties, ka tā ir aktuāla. Ja norādītā informācija ir mainījusies, to ir nepieciešams aktualizēt.

 

Kontaktinformācijas izmantošana iedzīvotāju apziņošanai

Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs izmantot E-veselībā norādīto kontaktinformāciju, lai informētu iedzīvotājus par iespēju saņemt valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19, t.sk. papildu vakcīnas devu vai balstvakcīnu (atbilstoši 28.08.2021. Ministru kabineta noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”).