Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam, trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no 2021. gada 1. janvāra ir 272,00 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190,00 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

Trūcīgās personas, kuras par tādām ir atzītas Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajā kārtībā un ir saņēmušas izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam no pašvaldības sociālais dienesta:

Lai noskaidrotu, vai mājsaimniecībai ir tiesības iegūt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, ir jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu, kur pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavos noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniedzēja papildus iesniegtos dokumentus.