No valsts budžeta pilnībā tiek kompensēts pacienta līdzmaksājums un izdevumi par kompensējamajiem medikamentiem trūcīgām personām, kuru ienākumi uz katru personas ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 EUR mēnesī. 

Trūcīgajām personām, kuras par tādām ir atzītas Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajā kārtībā un ir saņēmušas izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam no pašvaldības sociālais dienesta:

  • nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista;
  • nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par ārstēšanos slimnīcā;
  • nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju;
  • tiks pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti (ja persona izvēlēsies lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā);
  • nav jāmaksā līdzmaksājums 0,71 EUR apmērā par katru 100 % kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču recepti.

Kas jāņem vērā?

Lai persona varētu saņemt iepriekšminētos atvieglojumus, ir jāsaņem pašvaldībā, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecinātu personas ienākumu līmeni un tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ar atvieglojumiem.

Pēc šādas izziņas saņemšanas personai, dodoties pie ģimenes ārsta vai pie ārsta speciālista, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, turpmāk būs jāuzrāda pašvaldības izsniegtā izziņa.