Ņemot vērā, ka vairums pakalpojumu šobrīd ir pieejami ar digitālo Covid-19 sertifikātu, tiek prognozēts augsts pieprasījums pēc Covid-19 testiem.  Šobrīd ir atvieglota ātro antigēnu testu veikšana – tos var veikt ne tikai laboratorijas, bet arī visas ārstniecības personas, un uzreiz izsniegt digitālos Covid-19 sertifikātus:

Ātro Covid-19 antigēna testu saraksts, uz kuru pamata tiek izsniegts digitālais Covid-19 sertifikāts, atrodams https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices, izvēloties papildus filtrā “HSC common list (RAT)” opciju "Yes" un veicot atlasi. Lūdzam ņemt vērā, ka saraksts ir mainīgs.