3. - 5. dzīves dienā (parasti dzemdību nodaļā)
 1. mēnesis
 •  Ģimenes ārsts apskata bērnu mājās:

- 1 reizi pirmajās 3 dienās pēc izrakstīšanās no slimnīcas (vai 1 reizi pirmajās sešās dienās pēc bērna dzimšanas, ja bērns dzimis plānotās ārpusstacionāra dzemdībās);

- 1 reizi 3. dzīves nedēļā.

 • Vecmāte, māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās:

- 1 reizi pirmajās 3 dienās pēc izrakstīšanās no slimnīcas (vai 1 reizi pirmajās sešās dienās pēc bērna dzimšanas, ja bērns dzimis plānotās ārpusstacionāra dzemdībās);

- turpmāk 1 reizi 10 dienās.

 1-6 mēnešu vecumā
 • Ģimenes ārsts apskata bērnu praksē - reizi mēnesī (ja vizīte nenotiek - māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās).
 • Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru
 7-11 mēnešu vecumā
 • Ģimenes ārsts, māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu praksē - 2 reizes šajā laika posmā (ja vizīte nenotiek - māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās).
 12 mēnešu vecumā
 • Ģimenes ārsts apskata bērnu praksē (ja vizīte nenotiek - māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās).
 • Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru
 13-24 mēnešu vecumā
 • Ģimenes ārsts apskata bērnu praksē - 2 reizes gadā.
 • Acu ārsta (oftalmologa) apskate.
 • Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru
 2-6 gadu vecumā
 • Reizi gadā ģimenes ārsts veic apskati praksē.
 • Reizi gadā bērns dodas pie zobu higiēnista.
 • Acu ārsta (oftalmologa) apskate 3 un 6-7 gadu vecumā.
 • Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru
7-18 gadu vecumā
 • Reizi gadā ģimenes ārsts veic apskati praksē.
 • Reizi gadā bērns dodas pie zobu higiēnista, izņemot 7, 11, 12 gadu vecumā - tad 2 reizes gadā.
 • Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru

Bērnus, kas ir dzimuši līdz 34. gestācijas nedēļai, līdz koriģētam viena gada vecumam (bet, ja saņemts speciālista atzinums par nepieciešamību turpināt novērošanu, līdz koriģētam 2 gadu vecumam) ģimenes ārsts papildus šajā tabulā norādītajām apskatēm nosūta pie "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" vai perinatālā aprūpes centra neonatologa bērna attīstības novērtēšanai šādos vecumos: koriģētā 40. gestācijas nedēļā; koriģētā 44. gestācijas nedēļā; koriģētā 3 mēnešu vecumā; koriģētā 6 mēnešu vecumā; koriģētā 9 mēnešu vecumā; koriģētā 12 mēnešu vecumā; koriģētā 18 mēnešu vecumā; koriģētā 24 mēnešu vecumā.