Vieta Darbības pamatteritorijas apraksts Papildinformācija

 

 

 

Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novada Ābeļu, Dignājas un Dunavas pagasti

(1 vieta)

Jēkabpils ir viena no deviņām Latvijas Republikas nozīmes pilsētām. Nereti par Jēkabpili saka, ka tā ir Daugavas izauklēta pilsēta, Daugavai piederoša un novadu krustcelēs nolikta. Jēkabpils pilsēta vietējo ļaužu atmiņā vēl aizvien ir divu pilsētu - Krustpils un Jēkabpils kopums.

Jēkabpils novads robežojas ar Jēkabpils pilsētu un apvieno Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastus.

Ģimenes ārsta prakses telpas, kas renovētas 2014. gadā ERAF Projekta ietvaros, atrodas Jēkabpils reģionālās slimnīcas poliklīnikas ēkā.

Gan Jēkabpils pilsēta, gan Jēkabpils novads var nodrošināt ģimenes ārstu un tā ģimeni ar dzīvojamo platību un tā bērnus ar vietu pirmskolas izglītības iestādē un skolā.

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām un prakses telpām kontaktēties ar pašvaldībām: Kontaktinformācija par Jēkabpils pilsētu - domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, tālrunis: +37165207300, e-pasts: kristine.ozola@jekabpils.lv, Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova, tālrunis: +37126385810, e-pasts: margarita.melnikova@jrslimnica.lv Kontaktinformācija par Jēkabpils novadu - domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, tālrunis: +37129204384.

Sīkāka informācija Zemgales teritoriālajā nodaļā - Katoļu iela 1-1, Jelgava, LV-3001, tālr. +37163027249, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv.

 

 

 

 

 

Jēkabpils pilsēta no 2019. gada 1. decembra (1 vieta)

Jēkabpils ir viena no deviņām Latvijas Republikas nozīmes pilsētām. Nereti par Jēkabpili saka, ka tā ir Daugavas izauklēta pilsēta, Daugavai piederoša un novadu krustcelēs nolikta. Jēkabpils pilsēta vietējo ļaužu atmiņā vēl aizvien ir divu pilsētu - Krustpils un Jēkabpils kopums.

Attālums pa ceļiem līdz Rīgai - 119 km, līdz Daugavpilij - 77km.

Ģimenes ārsta prakses telpas atrodas Jēkabpils reģionālās slimnīcas poliklīnikas ēkā.

Jēkabpils pilsēta var nodrošināt ģimenes ārstu un tā ģimeni ar dzīvojamo platību un tā bērnus ar vietu pirmskolas izglītības iestādē un skolā.

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām un prakses telpām kontaktēties pašvaldībā ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieci Kristīni Ozolu, tālrunis: +37165207300, e-pasts: kristine.ozola@jekabpils.lv, Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Margaritu Meļņikovu, tālrunis: +37126385810, e-pasts: margarita.melnikova@jrslimnica.lv.

Sīkāka informācija Zemgales teritoriālajā nodaļā - Katoļu iela 1-1, Jelgava, LV-3001, tālrunis: +37163027249, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv.

 

Līgatnē no 2019. gada 1. februāra (1 vieta )

Līgatne (arī Lejas Līgatne) ir pilsēta Vidzemē, Gaujas kreisajā krastā, Līgatnes novada centrs. Līgatne atrodas 71 km no Rīgas. Līgatnē ir pirmsskolas izglītības iestāde, vidusskola un mūzikas un mākslas skola. Līgatnes novadā ir 3258 iedzīvotāji.

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām kontaktēties ar pašvaldību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā:

Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. +37164772301, fakss 64707013, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv.

 

Saldus, Saldus novads-

(1 vieta)

Saldus ir novada centrs Kurzemē, 123 km attālumā no Rīgas, iedzīvotāju skaits 25139, labi attīstīta infrastruktūra. Novada teritoriju šķērso maģistrālais autoceļš Rīga – Liepāja. Novada centrā ir bērnudārzi, mākslas skola, mūzikas skola, bērnu un jaunatnes centrs, sporta skola. Papildus varētu organizēt arī pieņemšanas vietas Zirņu vai Kursīšu pagasta centros.

Par prakses vietu un dzīvojamās platības saņmšanas iespējām kontaktēties ar pašvaldību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, tālr. +37163323471, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv.

 

Liepājas pilsēta

(3 vietas)

Lielākā Kurzemes pilsēta, iedzīvotāju skaits 76513, labi attīstīta infrastruktūra. Pilsētā ir bērnudārzi, vidusskolas, sporta, mūzikas un mākslas skolas, plaši attīstīta kultūras un sporta dzīve.

Prakses vietas iespējamas dažādos pilsētas rajonos. Pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo platību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, tālr. +37163323471, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv.

 

Tukums, Tukuma novads

(1 vieta)

Tukuma pilsēta novada centrs, 70 km attālumā no Rīgas, iedzīvotāju skaits 30502, labi attīstīta infrastruktūra. Pilsētu šķērso dzelzceļa līnijas, kas savieno Tukumu ar Jelgavu, Rīgu un Ventspili. Novada centrā ir bērnudārzi, vidusskolas, sporta, mūzikas un mākslas skolas.

Prakses vietas iespējamas SIA "Tukuma slimnīca" ambulatorās daļas telpās. Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām kontaktēties ar pašvaldību

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, tālr. +37163323471, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv.

 

Talsi, Talsu novads

(1 vieta)

Talsu pilsēta novada centrs, 120 km attālumā no Rīgas, 80 km attālumā no Ventspils, iedzīvotāju skaits 9937, labi attīstīta infrastruktūra. Novada centrā ir bērnudārzi, vidusskolas, sporta, mūzikas un mākslas skolas.

Prakses vietas iespējamas SIA "Talsu veselības centrs" telpās. Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām kontaktēties ar pašvaldību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, tālr. +37163323471, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv.

 

Gulbenes novads "Doktorāts" Rankas pagastā

(1 vieta)

Ranka - Rankas pagasts atrodas Gulbenes novadā, robežojoties ar Gulbenes novada Lizuma un Druvienas pagastiem, kā arī Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastu un Smiltenes novada Variņu pagastu. Iedzīvotāju skaits – 1419. Pagastā darbojas a/s "Rankas piens", kokapstrādes firmas "Amatnieks", "Arkons", "Skuja AD". Darbojas trīs mazie HES – Lācīšu, Gaujas un "Ranka Hidro". Pagastā ir Rankas pamatskola, Rankas arodvidusskola, Rankas un Gaujasrēveļu bibliotēkas, Rankas kultūras nams, vairāki veikali, frizētava.

Ģimenes ārsta prakses vieta atrodas pašvaldības ēkā. Dzīvošanai pašvaldība piedāvā izīrēt labiekārtotu trīsistabu dzīvokli.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā: Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. +37164772301, fakss 64707013, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv.