Dienests ģimenes ārsta prakses vietu reģistrē kā brīvu, ja neviens no Gaidīšanas sarakstā reģistrētajiem ģimenes ārstiem nav pieņēmis piedāvājumu būt līgumattiecībās ar Dienestu un sniegt veselības aprūpes pakalpojumus šajā prakses vietā. Pašvaldība ir gatava jauno ģimenes ārstu atbalstīt ar pakalpojumu sniegšanas vietu un Dienests ir gatavs slēgt līgumu par pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

Lai prognozētu ģimenes ārstu pakalpojumu pieejamību un plānotu jauno ģimenes ārstu nepieciešamību, Dienests katru gadu aptaujā pensijas vecuma ģimenes ārstus par nodomiem sniegt valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus.

Pirms līguma izbeigšanas ģimenes ārstam ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš rakstveidā jābrīdina Dienestu.  

Aptaujas rezultātus par nodomiem turpināt sniegt valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus, kā arī saņemto informāciju no iesniegumiem par līgumu izbeigšanu Dienests reģistrē tabulā, norādot pa administratīvajām teritorijām un gadiem ģimenes ārstu skaitu, kas plāno izbeigt līgumu. Sīkāku informāciju var saņemt Dienesta teritoriālajā nodaļā.