Covid-19 Ag testēšanas līguma paraugs

 

Līguma pielikumi

1.pielikums - Covid-19 ātro SARS-CoV-2 antigēna testu pakalpojumu sniedzēju saraksts un darba grafiks

2.pielikums - Atbildība par līguma izpildi

 

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

 

6.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Klasifikatori  

Datu apmaiņas formāti

 

6.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

 

6.1.4. Dokumenti, kas attiecas uz Covid-19 infekciju

 

6.1.5. Citiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistošie dokumenti

Līguma 6.4. punktā minēto pārskatu veidlapas