Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu līguma paraugs aptiekām

  • Līguma paraugs

    • LĪGUMS par Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu sniegšanu un apmaksu

 

Līguma pielikumi

1.pielikums - Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks

2.pielikums - Atbildība par līguma izpildi

 

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

 

6.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Vadības informācijas sistēmas (VIS) lietošana

Klasifikatori

Instrukcijas

Datu apmaiņas formāti

Speciālā programmatūra

 

 

Līguma 6.4. punktā minēto pārskatu veidlapas