Ja medicīniskā palīdzība nepieciešama ārpus ģimenes ārsta darba laika, bet veselības stāvoklis neļauj gaidīt, Rīgā un citās lielākajās pilsētās ir pieejami dežūrārsti. Dežūrārsts sniedz palīdzību visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir reģistrēts.

Izvērtējot pacienta veselības stāvokli, dežūrārsts nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs izrakstīt zāļu receptes vai atvērt darbnespējas lapu.
 

Ārstniecības iestāžu saraksts, kurās pieejami dežūrārsti 


Kas ir jāņem vērā?

Gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms ar ārstniecības iestādi jāsazinās telefoniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās doties nedrīkst.