Ja medicīniskā palīdzība nepieciešama ārpus ģimenes ārsta darba laika, bet veselības stāvoklis neļauj gaidīt, Rīgā un citās lielākajās pilsētās ir pieejami dežūrārsti. Dežūrārsts sniedz palīdzību visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir reģistrēts.

Izvērtējot pacienta veselības stāvokli, dežūrārsts nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs izrakstīt zāļu receptes vai atvērt darbnespējas lapu.
 

Ārstniecības iestāžu saraksts, kurās pieejami dežūrārsti