Valsts apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes tiek nodrošinātas noteiktām iedzīvotāju grupām.

Bez maksas:

 • bērniem līdz 18 gadu vecumam;
 • I grupas invalīdiem;
 • pacientiem, kuri saņem veselības aprūpi mājās (atbilstoši normatīvajiem aktiem);
 • pacientiem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe (ar noteiktām diagnozēm);
 • pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Veicot pacienta līdzmaksājumu 2,85 EUR apmērā:

 • pacientiem, kuri ir vecāki par 80 gadiem;
 • pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā;
 • ja ģimenes ārsts ir vienojies ar pacientu par mājas vizīti pēc tam, kad izbraukumā pie pacienta bija devusies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;
 • pacientiem ar psihiskiem traucējumiem (saskaņā ar SSK-10 pamata diagnozes kodi F01, F20 un F73).

Svarīgi!

 • Darbdienās ģimenes ārsta praksei mājas vizīšu pieteikšana jānodrošina vismaz līdz plkst. 15.00.
 • Veselības aprūpes pakalpojumus ģimenes ārsti sniedz savas darbības pamatteritorijā. Ārsts var nodrošināt pakalpojumus savā praksē reģistrētam pacientam arī ārpus savas darbības pamatteritorijas, ja par to ir vienošanās ar pacientu.