Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar Covid-19, t.sk. ar vakcināciju pret Covid-19, jāgriežas Nacionālā veselības dienesta teritoriālā nodaļā:

Rīgas nodaļa

+371 67201285
riga [at] vmnvd.gov.lv

Kurzemes nodaļa

+371 63323696
kurzeme [at] vmnvd.gov.lv

Zemgales nodaļa

zemgale [at] vmnvd.gov.lv

Latgales nodaļa

+371 65422236
latgale [at] vmnvd.gov.lv

Vidzemes nodaļa

+371 64707013
vidzeme [at] vmnvd.gov.lv

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību ģimenes ārstu praksēs (turpmāk – ĢĀP), pacienti tiek apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta, t.sk. arī akūtajās stundās.

Veicot pacientu pierakstu ģimenes ārsta praksei vai reģistratūrai ir jānoskaidro pacienta epidemioloģiskā anamnēze un sūdzības, jāizvērtē prakses apmeklējuma nepieciešamība, kā arī jāinformē, ka ierašanās praksē notiek norādītājā pieraksta laikā, lai mazinātu pacientu savstarpējo kontaktu iespējas.

ĢĀP var pārcelt plānotos pacientu profilaktiskos apmeklējumus uz vēlāku laiku.

 1. Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka iedzīvotājiem ir iespēja ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemt medicīniskas konsultācijas un ieteikumus, kā rīkoties akūtu saslimšanu vai hronisku saslimšanu paasinājuma gadījumos, piezvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

Informācija par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību COVID-19 pandēmijas laikā:

  Informācija par ambulatoro talonu aizpildīšanu:


   Par COVID-19 analīžu parauga paņemšanu mājās

   Pacientiem, kuriem ir pārvietošanās traucējumi vai nav iespēja nokļūt līdz Covid-19 analīžu paraugu paņemšanas punktam, Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar laboratorijām nodrošina iespēju Covid-19 analīžu parauga paņemšanu personas  dzīvesvietā. Ārstniecības iestādei izrakstot nosūtījumu E-veselības portālā, brīvajā laukā, nosūtītājam jāveic piezīme – “Parauga paņemšanai nepieciešama mājas vizīte“ un jāinformē pacients, ka jāzvana pieteikt mājas vizīti vienā no zemāk norādītām  laboratorijām.

   Covid-19 parauga paņemšanu pacienta dzīvesvietā nodrošina:

   1. SIA Centrālā laboratorija : zvanot uz zvanu centra tālruni 8330;
   2. SIA Dziedniecība: zvanot pa tālruni 29331616 (150 km attālumā no Rīgas robežas).

   Sekundārie ambulatori veselības aprūpes pakalpojumi Covid-19 pozitīviem pacientiem un šo personu kontaktpersonām

   Sākot ar 2020. gada 2. novembri pacientiem, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests un šo personu kontaktpersonām, ir iespēja saņemt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus konkrētās ārstniecības iestādēs.

   Pakalpojumi tiek sniegti tiem pacientiem, kuru veselības stāvoklis nepieļauj gaidīt šo pakalpojumu saņemšanu pēc atveseļošanās, kā arī Covid-19 slimības gaitas uzraudzībai.

   Saņemt vairāk informācijas par nosūtīšanas kārtību un iepazīties  ar ārstniecības iestāžu sarakstu, kas nodrošina šos pakalpojumus var šeit (saite uz https://www.vmnvd.gov.lv/lv/arstniecibas-pakalpojumu-sanemsanas-kartiba)


   Par pulsa oksimetra nomas iespējām

   Ņemot vērā pieaugošo nepieciešamību Covid-19 pacientiem pēc skābekļa mērījumiem asinīs, Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) ir izveidojis jaunu manipulāciju, lai segtu izdevumus, kas rodas ārstniecības iestādei izsniedzot pacientam nomā pulsa oksimetru.

   Ģimenes ārstu prakse, kura izsniedz pacientam pulsa oksimetru, Vadības informācijas sistēmā ambulatorajā talonā ievada manipulāciju 47260 - Pulsa oksimetra noma par 1 dienu (tarifs 1,00 EUR). Manipulācijas apmaksas nosacījumi paredz, ka maksimālais dienu skaits, kas tiek apmaksāts, ir 30 dienas. 

   Vienlaikus Dienests ir piesaistījis divus pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošinās šo pakalpojumu tiem pacientiem, kuriem nav iespējas saņemt pulsa oksimetru no sava ģimenes ārsta. Šādā gadījumā informāciju par pulsa oksimetra lietošanu Vadības informācijas sistēmā ievadīs šie pakalpojumu sniedzēji.

   Lai pieteiktu ierīces nomu un tās piegādi pacientam, ģimenes ārstam e-pastā jāsazinās ar vienu no ārstniecības iestādēm, norādot pacienta kontaktinformāciju (pacienta vārds, uzvārds, tālruņa nr., piegādes adresi, plānotais periods, uz kādu nepieciešams pulsa oksimetrs):

   • SIA Osteomed - info@osteomed.lv (pulsa oksimetrus piegādās visas Latvijas teritorijā);
   • Medicīnas sabiedrība “ARS” - laima.ars@ml.lv, tālr.: 26624416 (pulsa oksimetru piegādās pacientiem Rīgas robežās, sākot ar 2020.gada 1.decembri).

   Minētie pakalpojuma sniedzēji pēc ģimenes ārsta prakses e-pasta saņemšanas sazināsies ar pacientu un vienosies par pulsa oksimetra piegādi.


   Ārstniecības iestādes, kas nodrošina pakalpojumus mājas aprūpes ietvaros

   Lai saņemtu nepieciešamo terapiju un aprūpi mājās apstākļos, pacientiem jāvēršas pie sava ģimenes ārsta vai dežūrārsta, kurš izvērtējot pacienta veselības stāvokli, nosaka, vai terapiju var nodrošināt pacienta dzīvesvietā.

   Zemāk pieejami saraksti ar ārstniecības iestādēm, kas nodrošina veselības aprūpes mājās pakalpojumus šādos gadījumos:

   • Personai, kas medicīnisku indikāciju dēļ nespēj ierasties ārstniecības iestādē šī pakalpojuma saņemšanai
   • Personai hroniskās slimības saasinājuma gadījumā vai akūtas saslimšanas gadījumā Covid-19 pandēmijas laikā (šāda kārtība spēkā no 2020. gada 14. decembra līdz 2021. gada 28. februārim);
   • Covid-19 pozitīvai personai , kura medicīnisku indikāciju dēļ nespēj ierasties ārstniecības iestādē šī pakalpojuma saņemšanai vai hroniskās slimības saasinājuma gadījumā vai akūtas saslimšanas gadījumā Covid-19 pandēmijas laikā;
   • Parauga paņemšana Covid-19 analīzei personai, kas medicīnisku indikāciju dēl nespēj ierasties laboratorijas punktā un saņem aprūpes pakalpojumus mājās.

   Par nazofaringeālās un orofaringeālās iztriepes Covid-19 paņemšanu

   Balstoties uz brīvprātības principu ģimenes ārsta praksēm tiek piedāvāta iespēja savā praksē veikt Covid- 19 izmeklējamā materiāla paņemšanu. Pozitīva lēmuma gadījumā ģimenes ārsta prakse par lēmumu informē NVD teritoriālo nodaļu papildus informācijas saņemšanai.

   Ģimenes ārsta praksei tiks nodrošināta video apmācības materiāls par izmeklējamā materiāla paņemšanas tehniku un papildus konsultācijas par paraugu paņemšanu būs pieejamas konsultējoties ar Nacionālās Mikrobioloģijas References laboratorijas (NMRL) speciālistiem.

   NVD nodrošina bezmaksas komplektu COVID- 19 izmeklējamā materiāla paņemšanai, kurā ietilpst individuālais aizsardzības līdzekļu komplekts vienai ārstniecības personai, parauga transporta barotne, nosūtījuma veidlapa parauga izmeklēšanai un instrukcija par paņemtā parauga uzglabāšanas nosacījumiem.


   Par psihiatru attālinātām konsultācijām ģimenes ārstiem

   Lai uzlabotu psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu, ka pacients palīdzību varētu saņemt pie sava ģimenes ārsta, gadījumos, kad tas ir iespējams, turpmāk ģimenes ārsts var sazināties ar psihiatru un saņemt attālināto konsultāciju par savu pacientu. Attālinātu konsultāciju veidā ir iespējams gan konsultēt pacientus, gan ģimenes ārstam konsultēties ar psihiatru par viņa aprūpē esoša pacienta veselības stāvokli.

   Zemāk pieejams saraksts ar psihiatriem, pie kuriem ģimenes ārsti var vērsties, lai saņemtu attālinātu konsultāciju par savu pacientu:


   NVD informē, ka COVID-19 infekcijas uzliesmojuma laikā, ģimenes ārstam papildus savā praksē reģistrētajiem pacientiem jānodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana visām personām, kuras atbilst COVID-19 infekcijas gadījuma definīcijai (skatīt Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā), nav reģistrētas pie ģimenes ārsta un kuru faktiskā dzīves vieta ir ģimenes ārsta darbības teritorijā. Veselības aprūpes pakalpojumus minētajām personām ģimenes ārsts nodrošina kā īslaicīgajiem pacientiem.