Ikgadējā ģimenes ārstu darbības novērtēšana tiek veikta, vērtējot ģimenes ārstu prakšu darbību atbilstoši valstī noteiktajiem darba kvalitātes kritērijiem. Tiek izvērtēts to ģimenes ārstu darbs, kuri iepriekšējā gadā snieguši valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pilnu gadu bijuši līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu un nav tikuši aizvietoti. Jāņem vērā, ka ar kritērijiem tiek vērtētas noteiktas prakses darbības jomas, bet ne viss prakses sniegtais pakalpojumu klāsts.

2021. gads

Novērtēšanas rezultāti

2020. gads

Novērtēšanas rezultāti

2019. gads

Novērtēšanas rezultāti

2018. gads  

Novērtēšanas rezultāti

  • 8 vērtējamie kritēriji (Lai apskatītu, jānospiež uz attēla!)

 

2017. gads

Novērtēšanas rezultāti

  • 13 vērtējamie kritēriji (Lai apskatītu, jānospiež uz attēla!