Ikgadējā ģimenes ārstu darbības novērtēšana tiek veikta, vērtējot ģimenes ārstu prakšu darbību atbilstoši valstī noteiktajiem darba kvalitātes kritērijiem. Tiek izvērtēts to ģimenes ārstu darbs, kuri iepriekšējā gadā snieguši valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pilnu gadu bijuši līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu un nav tikuši aizvietoti. Jāņem vērā, ka ar kritērijiem tiek vērtētas noteiktas prakses darbības jomas, bet ne viss prakses sniegtais pakalpojumu klāsts.

Aktuālie novērtēšanas kritēriji ir uzskaitīti Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 15. pielikumā.

2023. gads

2022. gads

2022. gads

Novērtēšanas rezultāti

2021. gads

Novērtēšanas rezultāti

2020. gads

Novērtēšanas rezultāti