Pieteikšanās kārtība

 1. manavakcina.lv, 8989;
 2. ģimenes ārsta prakse (ģimenes ārstu proaktīvi uzrunā savus pacientus)

Pacientu atbilstību mērķa grupai nosaka: 

 1. manavakcina.lv datus salīdzinot ar datiem vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā – pret hronisko slimību reģistriem un izrakstītajiem kompensējamajiem medikamentiem
 2. ģimenes ārsts, ārstējošais speciālists, atbilstoši SPKC rekomendācijām:

Hroniski slimo pacientu vakcinācija

Personām nosūtījums vakcinācijai pret Covid-19 nav nepieciešams, ja;

 1. persona tiek vakcinēta ģimenes ārsta praksē;
 2. personai no manavakcina.lv/8989 ir informācija par datu esamību vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmas:
  1. Cukura diabēta pacientu reģistrā;
  2. Onkoloģisko pacientu reģistrā;
  3. Multiplās sklerozes pacientu reģistrā;
  4. HIV pacientu reģistrā;
  5. C-hepatīta pacientu reģistrā.
 3. Personai  no manavakcina.lv/8989 ir  informācija esamību vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā par  izmantotām (atprečotām) kompensējamo medikamentu receptēm pēdējā kalendārā gada laikā[1].
 4. Ja persona ārstējas stacionārā, ārstējošais ārsts sadarbībā ar pacientu var lemt par vakcināciju pret Covid-19, nosūtot pacientu vakcinācijai ārstēšanās laikā atbilstoši iekšējai kārtībai attiecīgajā stacionārās ārstniecības iestādē, pirms vakcinācijas veicot apskati un vakcinācijas veidlapā veicot atzīmi – „stacionāra pacients”. 

Citos gadījumos hroniska pacienta  Covid -19 vakcinācijai nepieciešams nosūtījums. Ja  ārsta rīcībā nav medicīnisko datu, kas apliecina hroniskas slimības esamību, pacientam var lūgt uzrādīt citu ārstu sniegtos konsultāciju slēdzienus vai izrakstus, kas pamato hroniskas slimības esamību nosūtījuma izsniegšanai.

Nosūtījums

Nosūtījumu primāri  izsniegt attālināti. Nosūtījums var tiks sagatavots gan  e-veselībā vai 027/u formā, norādot:

 • pamatdiagnozi – U11.9 „Nepieciešamība imunizēt pret Covid-19”;
 • blakus diagnoze – to diagnozi, kas pamato ļoti augstu vai augstu risku, ka Covid-19 gadījumā pacientam varētu attīstīties veselības traucējumi vai to sekas.

Personai nosūtījumam ir jābūt pirms pieraksta veikšanas ārstniecības iestādē.

Vakcinācijas iestāde, veicot apskati pirms vakcinācijas, vakcinācijas veidlapā veic atzīmi par nosūtījuma esamību, 027/u formu pievieno pirms vakcinācijas apskates veidlapai.

Vakcināciju konkrētajai prioritārajai grupai uzsāk saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta sniegto informāciju atbilstoši 19.03.21.Veselības ministrijas rīkojumam 72 no 23.03.21

Noderīgas saites:

Prioritāri vakcinējamo personu  grupas 

https://www.vm.gov.lv/sites/vm/files/media_file/vminf_080221_priorit_grupas.pdf 

SPKC rekomendācijas:

Hroniski slimo pacientu vakcinācija

VM Rīkojums Nr. 54 “Par vakcinācijas procesa organizēšanas kārtību ārstniecības iestādēs”

https://likumi.lv/ta/id/321216-par-vakcinacijas-procesa-organizesanas-kartibu-arstniecibas-iestades

NVD tīmekļa vietnē:

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacija-pret-covid-19


[1] Normatīvais regulējums ir izstrādes stadijā