Iedzīvotāju, kas nevar atstāt savu gultasvietu jeb guļošu cilvēku (totāli asistējamas personas ar neatgriezeniski smagiem funkcionālajiem traucējumiem) + iedzīvotāju, kas medicīnisku iemeslu dēļ nevar nokļūt ārstniecības iestādē, izbraukuma vakcinācija (70 + prio grupai)

 1. Iedzīvotājs vai tā aprūpētājs līdz 20.martam ziņo, ja iedzīvotājam (šobrīd vecumā virs 70 gadiem, jo prioritārā grupa) ir nepieciešama izbraukuma vakcinācija pret Covid-19.

 2. Ziņošanu var veikt divos veidos:

 • zvans ģimenes ārstam/ģimenes ārsta proaktīvs zvans pacientam (jau tagad)

 • zvanīt 8989 (papildu esošajiem manavakcina.lv/8989 datiem jānorāda dzīvesvietas adrese, aprūpētāja/kontaktpersona par vakcināciju kontakts – kā sekundārais tālruni)

 1. Ja ģimenes ārsts vakcinēs šo grupu, tad visu tālāk organizē ģimenes ārsts.

 2. Ja ģimenes ārsts nevakcinēs šo grupu, tad sagatavo apzināto pacientu sarakstu un sūta to NVD (ligumpartneri@vmnvd.gov.lv) tālākai procesa organizēšanai vai novirza pacientu zvanīt 8989.

Detalizēts process atkarībā no ģimenes ārsta lēmuma:

Ja ģimenes ārsts pats apņēmies vakcinēt:

 1. Vakcinējamajai personai ir jāpieņem informēts lēmums, sazinoties ar ģimenes ārstu vēl pirms vakcinācijas. Arī ģimenes ārsts var veikt aktīvu saziņu ar potenciāli vakcinējamo personu pirms tam.

 2. Ģimenes ārsti paši plāno savu darba grafiku – pieprasa vakcīnas un paši organizē transportu.

 3. Procesu var uzsākt uzreiz pēc šī procesa apstiprināšanas.

Ja ģimenes ārsts pats nevakcinēs, bet ir gatavs sagatavot sarakstu:

 1. Ģimenes ārsts sagatavo sarakstus ar potenciāli vakcinējamajām personām šajā grupā.

 2. Vakcinējamai personai ir jāpieņem informēts lēmums, sazinoties ar ģimenes ārstu. Arī ģimenes ārsts var veikt aktīvu saziņu ar savu pacientu.

 3. Līdz 25. martam tiek gaidīti ģimenes ārstu apzināto iedzīvotāju saraksti. Saraksti jāsūta uz NVD (ligumpartneri@vmnvd.gov.lv) tālākai vakcinācijas procesa organizēšanai.

 4. VPB sadarbībā ar NVD saplāno teritorijas un pēc procedūras vakcinācijas pakalpojuma sniedzējus. 

 5. Vakcinācijas pakalpojuma sniedzēji saplāno maršrutus, pasūta vakcīnas un sāk vakcināciju.

 6. VPB deleģē pašvaldības nodrošināt visu nepieciešamo atbalstu vakcinācijas pakalpojuma sniedzējam konkrētās pašvaldības iedzīvotāju vakcinācijai.

 7. Vakcinācijas pakalpojuma sniedzējs iesniedz statistiku NVD un VPB.

 8. Vakcināciju plānots uzsākt aprīlī.

Ja ģimenes ārsts pats nevakcinē un arī nav gatavs veidot sarakstus:

 1. Ģimenes ārsts aicina potenciālo vakcinējamo vai viņa aprūpētāju sazināties pa tālruni 8989.

 2. Papildu esošajiem manavakcina.lv datiem jānorāda dzīvesvietas adrese, aprūpētāja/kontaktpersona par vakcināciju kontakts,

 3. 25.martā kopā ar ģimenes ārstu sagatavotajiem sarakstiem arī šie dati tiek iekļauti kopējā šīs iedzīvotāju grupas iedzīvotāju vakcinācijas procesa organizēšanā.