Informācija par datumiem 2024.gadā, līdz kuriem iesniedzami iesniegumi zāļu kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanai tādu izmaiņu veikšanai Kompensējamo zāļu sarakstā, kas neietekmē references cenu

Iesniegumu izvērtēšana jaunu zāļu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā vai kompensācijas nosacījumu paplašināšanai (saraksts tiek aktualizēts uz katra mēneša 1. datumu)