Papildu tam, ka personas var pieteikties vakcinācijai pret Covid-19 vietnē manavakcina.lv vai zvanot pa tālruni 8989, uzņēmumi un iestādes piesaka prioritāri vakcinējamo grupu personu vakcināciju kolektīvi*.

Informācija par attiecīgajā brīdī prioritāri vakcinējamo personu grupām ir pieejama šeit.

Uzņēmumi un iestādes savus darbiniekus, pacientus un klientus, kas ietilpst prioritāri vakcinējamo personu grupā, vakcinācijai piesaka, aizpildot veidlapu.

Aizpildītā veidlapa ar paroli aizsargātā MS Excel formātā parakstāma ar drošu elektronisko parakstu un elektroniski nosūtāma Nacionālajam veselības dienestam (ligumpartneri@vmnvd.gov.lv) un Veselības inspekcijai (vakcinacija@vi.gov.lv), kā arī saglabājama uzņēmumā vai iestādē uzrādīšanai pēc nepieciešamības vai pieprasījuma.

Informācija, kā aizpildīto veidlapu aizsargāt ar paroli, pieejama pamācībā:

Paroli, ar kuru atverams dokuments, nepieciešams nosūtīt Nacionālajam veselības dienestam (tālrunis: 26655943) un Veselības inspekcijai (tālruni: 25656286) īsziņā, kur norādāms tikai uzņēmuma vai iestādes nosaukums un kods.

 

Uzņēmumam vai iestādei, aizpildot iepriekš minēto prioritāri vakcinējamo personu kolektīvo pieteikumu, jānorāda vēlamo vakcinācijas pakalpojuma saņemšanas vietu - vakcinācijas iestādi vai izbraukuma vakcinācijas pakalpojuma sniedzēju, kas ģeogrāfiski atrodas tuvāk uzņēmumam vai iestādei.

Vakcinācijas pakalpojumu pret Covid-19 iespējams saņemt:

  1. Vakcinācijas iestādes kabinetos (saraksts pieejams šeit);
  2. Izvēlētā kolektīva adresē, ja personu skaits ir lielāks par 25, izvēloties kādu no izbraukuma pakalpojumu sniedzējiem konkrētā administratīvā teritorijā.

Veidojot vakcinējamo personu sarakstu, tajā iekļaujamas tikai tās personas, kuras:

  1. atbilst kādā no šobrīd prioritāri vakcinējamo personu grupām;
  2. pieteikušās vakcinācijai pret Covid-19 brīvprātīgi;
  3. devušas piekrišanu savu personas datu apstrādei šīs vakcinācijas, kā arī vakcinācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai (šo piekrišanu vēlams noformēt rakstveidā un saglabāt).

Ja uzņēmumam vai iestādei ir filiāles, kas atrodas dažādās adresēs, tad katrai filiālei veido atsevišķu pieteikumu.

Gadījumā, ja uzņēmuma vai iestādes prioritāri vakcinējamo personu sarakstā iekļaujama tikai viena persona, tad iepriekš minēto pieteikumu veido, izsniedz personai papīra formātā un nekur nenosūta, savukārt attiecīgā persona izmanto iespēju pieteikties vakcinācijai pret Covid-19 vietnē manavakcina.lv, zvanot pa tālruni 8989, vai arī individuāli izvēlētā vakcinācijas iestādē.

Pēc kolektīvā pieteikuma saņemšanas, Nacionālais veselības dienests to izskatīs (ja būs nepieciešama saraksta precizēšana, sazināsies ar uzņēmumu vai iestādi) un nosūtīs atbilstošajai izvēlētajai vakcinācijas iestādei, kā arī informēs attiecīgo uzņēmumu vai iestādi.

Ņemot vērā, ka personu, kuras neietilpst šobrīd prioritāri vakcinējamo personu grupā, iekļaušana vakcinējamo personu sarakstā ir epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpums, par kuru ir piemērojama administratīvā atbildība, Veselības inspekcija izlases kārtībā veiks saņemto kolektīvo pieteikumu  atbilstības izvērtēšanu.

______________________________

*  Lai nodrošinātu  Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  62.21 punkta izpildi.