Pārceļoties dzīvot no vienas ES dalībvalsts uz citu, lai nezaudētu iepriekš iegūto apdrošināšanas stāžu, ir nepieciešams pārcelt arī savu veselības apdrošināšanu uz valsti, kur persona pastāvīgi dzīvos vai strādās.

Informācijas apmaiņa par veselības apdrošināšanas periodiem notiek starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm ar strukturētu elektronisku dokumentu (SED) palīdzību. Iestāde, kurai nepieciešama informācija par personas apdrošināšanas periodiem, nosūta pieprasījumu SED S040, un apdrošināšanas periodi tiek nosūtīti ar SED S041.

Pirms elektroniskās sociālās drošības datu apmaiņas sistēmas ieviešanas, apdrošināšanas periodi tika apliecināti ar E104 veidlapas “Apliecinājums par apdrošināšanas periodiem” palīdzību, kurā tika norādīti personas apdrošināšanas (nodarbinātība un uzturēšanās) periodi valstī, kura izdeva E104 veidlapu.

Ja kompetentā iestāde valstī, uz kuru vēlaties pārcelt savu apdrošināšanu, pieprasa E104 veidlapu, tad persona informē attiecīgās valsts kompetento iestādi, ka tai jānosūta SED S040 uz Nacionālo veselības dienestu Latvijā, uzmantojot elektronisko sociālās drošības datu apmaiņas sistēmu EESSI. Nacionālais veselības dienests nosūtīs atbildi (SED S041) par personas apdrošināšanas periodiem.

Informācijas par veselības apdrošināšanu izsniegšanas tiesiskais pamats:

  • Latvijas Republikas 01.01.2018. "Veselības aprūpes finansēšanas likums".
  • Latvijas Republikas 01.10.1997. "Ārstniecības likums" (par veselības apdrošināšanas periodiem līdz 2017. gada 31. decembrim).
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembrī Regula (ES) Nr. 1231/2010 ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ.