Instrukcijas ģimenes ārstiem

Četras vienkāršotas atskaites ģimenes ārstiem

Atskaitēs ir jādefinē mazāks parametru skaits un tās attēlo tikai nepieciešamāko informāciju. Atskaites ir pieejamas caur Web Discoverer pārlūkprogrammu.

Pašreiz iespējams strādāt ar divām šādām atskaitēm:

  • 1) EUL_WEB_OWNER.APANS_FIN. Atskaite ģimenes ārstiem (piemaksājamās manipulācijas)

Atskaite attēlo informāciju par piemaksājamām manipulācijām ģimenes ārsta izrakstītajos ambulatoro pacientu talonos.

  • 2) EUL_WEB_OWNER.APANS_FIN. Atskaite ģimenes ārstiem (ģimenes ārsta kontrolētie sekundārās veselības aprūpes pakalpojumi)

Atskaite attēlo informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus apmaksā no ģimenes ārsta kontrolētajiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu pakalpojumu apmaksas līdzekļiem.

Sagatavošanā ir divas šādas atskaites:

  • 1) EUL_WEB_OWNER.APANS_FIN. Atskaite ģimenes ārstiem (PVA)

Atskaite attēlo ambulatoro pacientu talonu informāciju par ģimenes ārsta pacientiem, kuri saņēmuši veselības aprūpes pakalpojumus (aprūpes epizodes un manipulācijas) pie citiem ģimenes ārstiem un kurus apmaksā no ģimenes ārsta kapitācijas naudas (PVA mīnus).

  • 2) EUL_WEB.APANS. Atskaite ģimenes ārstiem (apmeklējumi)

Atskaite attēlo informāciju par ģimenes ārsta pacientu apmeklējumu skaitu.

 Instrukcija ģimenes ārstiem par Gada kvalitātes rezultātu atlasi un apskati VIS

Instrukcija ģimenes ārstiem par VIS organizētā vēža skrīninga moduļa lietošanu


Ambulatorā pacienta talona aizpildīšana

Informācija par ambulatoro talonu aizpildīšanu


No stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karte un tās aizpildīšana

Ar veidlapu Nr.066/u "No stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karte" iespējams iepazīties 2006. gada 4. aprīļa MK noteikumu Nr. 265 83. pielikumā šeit.