Kam nepieciešama izbraukuma vakcinācija? 

Iedzīvotāji, kas nevar atstāt savu gultasvietu jeb guļošu cilvēku (totāli asistējamas personas ar neatgriezeniski smagiem funkcionālajiem traucējumiem) + iedzīvotāji, kas medicīnisku iemeslu dēļ nevar nokļūt ārstniecības iestādē, izbraukuma vakcinācija (70 + prio grupai). 

 

Kārtība, kādā saņemt izbraukuma vakcinācijas pakalpojumu:

  1. Iedzīvotājs vai tā aprūpētājs ziņo, ja iedzīvotājam (šobrīd vecumā virs 70 gadiem, jo prioritārā grupa) ir nepieciešama izbraukuma vakcinācija pret Covid-19.

  2. Ziņošanu var veikt divos veidos:

  • zvans ģimenes ārstam/ģimenes ārsta proaktīvs zvans pacientam (jau tagad)

  • zvanīt 8989 (papildu esošajiem manavakcina.lv/8989 datiem jānorāda dzīvesvietas adrese, aprūpētāja/kontaktpersona par vakcināciju kontakts – kā sekundārais tālruni)

  1. Ja ģimenes ārsts vakcinēs šo grupu, tad visu tālāk organizē ģimenes ārsts.

  2. Ja ģimenes ārsts nevakcinēs šo grupu, tad sagatavo apzināto pacientu sarakstu un sūta to NVD (ligumpartneri@vmnvd.gov.lv) tālākai procesa organizēšanai vai novirza pacientu zvanīt 8989.

 

Pakalpojumu sniedzēju saraksts, ka atlasīti izbraukuma vakcinācijai atbilstošās teritoriālās plānošanas vienībās Latvijā