Ja par neatliekamajiem medicīniskiem pakalpojumiem samaksājāt no saviem līdzekļiem, tad:

  • informējiet ārstniecības iestādi, ka Jūs esat Latvijā apdrošināta persona;
  • saglabājiet visus dokumentus par saņemtajiem pakalpojumiem un apmaksas veikšanu un pārliecinieties, ka uz tiem ir Jūsu vārds, uzvārds, dzimšanas datums vai personas kods;
  • gada laikā kopš sniegta veselības aprūpe iesniedziet NVD iesniegumu un maksājumu apliecinošus dokumentus, kā arī medicīniskos dokumentus, kurus saņēmāt no ārsta (piemēram, izziņa, slimības vēstures izraksts u.c.);

Iesnieguma veidlapa  (izdevumu atmaksa par citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem)

  • NVD pārbaudīs iesniegtos dokumentus un sazināsies ar attiecīgo valsti par atmaksājamās summas apmēru, jo izdevumu atmaksa būs tādā apmērā, kādu noteiks valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi;
  • Izdevumu atlīdzināšana notiks pēc atbildes sniegšanas no attiecīgās Dalībvalsts kompetentās iestādes, kas reizēm var aizņemt vairākas nedēļas vai pat mēnešus.