Izziņas aizpildīšana par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ

Veidlapu "Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ" aizpilda par personu, kurai ārstniecības iestāde par valsts budžeta līdzekļiem ir sniegusi neatliekamo medicīnisko palīdzību pirmsslimnīcas etapā vai stacionāro veselības aprūpes pakalpojumus.

Veidlapu aizpilda šādos gadījumos:

  • personas veselībai ir nodarīts kaitējums nelaimes gadījumā darbā;
  • personas veselībai ir nodarīts kaitējums prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā (krimināltrauma);
  • personas veselībai ir nodarīts kaitējums ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

Paraugs izziņai par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ:

Izziņas aizpildīšanas kārtība: