Jaunumi

Lai apzinātu hroniski, ilgstoši slimu pacientu vajadzības un saprastu, vai ir pieejami viņu vajadzībām atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumi, aicinām šos pacientus iesaistīties un aizpildīt pētījuma anketu.

Mērķis ir apzināt pacientu ar hroniskām slimībām vajadzības, lai potenciāli attīstītu jaunu uz pacientu orientētu integrētu aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeli. Pacientu aptauja ir viens no posmiem pētījumā, kurā plānots arī izvērtēt šobrīd esošo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijā un izstrādāt uz pētījumiem balstītus priekšlikumus turpmākai pakalpojumu attīstībai. Līdz ar to pētījumā tiek veikta ne tikai pacientu aptauja, bet arī stacionāro ārstniecības iestāžu un ģimenes ārstu aptauja, lai gūtu visaptverošu viedokli par pacientu ar hroniskām slimībām aprūpi. 

Aptaujas rezultātā iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un tiks izmantota tikai pētījuma izstrādes vajadzībām, kura rezultātus plānots izmantot politikas plānošanai un pamatotas un mērķtiecīgas pacientu-centrētas pieejas attīstīšanai pacientiem ar hroniskām saslimšanām, kuriem nepieciešama ilgtermiņa aprūpe.

Aptauja pieejama elektroniskā formātā šeit. To būs iespējams aizpildīt līdz 15. septembrim. 

 

Papildus informācija:

 Zane Martinsone

SIA “Ernst & Young Baltic” vecākā projektu vadītāja 

elektroniskais pasts: Zane.Martinsone@lv.ey.com, tālr. +371 29234350