Jaunumi

Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina* atlases procedūru par veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju atlasi pakalpojuma "Pozitronu emisijas tomogrāfija ar datortomogrāfiju" sniegšanai no 2018. gada 1. jūlija.

Pirms pieteikuma iesniegšanas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija atbilstoši iepriekš publicētiem kritērijiem, kuri izvērtēti un precizēti saskaņā ar saņemtajiem iebildumiem.

Atlases procedūras nolikums

Ar atlases procedūras nolikumu klātienē var iepazīties un tā kopiju saņemt līdz 2018. gada 17. maijam NVD 4. stāvā,  Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012, tālr. 67043743, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Pieteikumu valsts apmaksātā pakalpojuma "pozitronu emisijas tomogrāfija ar datortomogrāfiju" sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada 1. jūlija pretendenti var iesniegt pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2018. gada 17. maijam plkst. 17:00 personīgi vai iesūtīt pa pastu NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2018. gada 17. maija plkst. 17:00 NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

*Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".