Jaunumi

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka pēc Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no Eiropas savienības (ES), kas notiks šā gada 31. janvārī, spēkā stājas Izstāšanās līgums, kas nosaka pārejas periodu līdz 2020. gada 31. decembrim. Pārejas perioda ietvaros Latvijas valstspiederīgajiem saglabāsies līdzšinējā veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība.

Tas nozīmē, ka šajā periodā veselības aprūpes pakalpojumus ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) AK varēs saņemt tāpat kā līdz šim.

Tāpat Latvijas valstpiederīgie varēs izmantot arī S1 veidlapu, kas apliecina tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un ļauj reģistrēties veselības aprūpei AK. S1 veidlapa apliecina tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi dzīvesvietas valstī, ja strādā vai saņem pensiju citā ES dalībvalstī, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Islandē vai Šveicē.

NVD atgādina, ka EVAK karti iespējams izmantot, īslaicīgi uzturoties Eiropas Savienības dalībvalstīs un tā apliecina tiesības saņemt nepieciešamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

Vienlaikus NVD aicina iedzīvotājus, dodoties ceļojumā, noformēt ne tikai EVAK karti, kas nodrošina nepieciešamo medicīnisko palīdzību ceļojuma laikā tādā pat apjomā kā attiecīgās valsts iedzīvotājiem, bet arī privāto ceļojumu apdrošināšanu, jo EVAK nesedz ārzemēs veiktās pacientu iemaksas un līdzmaksājumus, neatlīdzina repatriācijas jeb transportēšanas izdevumus smagas slimības vai nāves gadījumā, tostarp nesedz plānveida medicīnisko pakalpojumu saņemšanu.

Informācija par veselības aprūpes saņemšanu Eiropas Savienībā un nepieciešamajiem dokumentiem pieejama NVD tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Veselības aprūpe ES”.

Jau vēstīts, ka 2017. gada 29. martā AK iesniedza ES vēstuli par Līguma par Eiropas Savienību 50.panta iedarbināšanu, paužot AK nodomu izstāties no ES. No tā brīža uzsākta 2 gadu laika atskaite un sarunas par Brexit procesu un noteikumiem. Brexit process un tā sekas nākotnē iedalāms divos pamata posmos:

1. AK izstāšanās no ES, kuras rezultātā AK kļūst par trešo valsti jeb valsti ārpus ES; 2. AK un ES nākotnes attiecības, kuru veidošana iespējama pēc tam, kad AK kļuvusi par trešo valsti.

 

Plašāka informācija par Brexit un pārmaiņām konkrētās nozarēs pieejama Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.