Informācija presei

Otrdien, 19. jūnijā, Nacionālajā veselības dienestā (NVD) norisinājās E-veselības speciālistu un informācijas tehnoloģiju (IT) nozares ekspertu tikšanās, kuras laikā tika sniegta aktuālā informācija par E-veselības sistēmas uzlabošanas gaitu, plānotajiem tehniskajiem risinājumiem sistēmas darbības pilnveidošanai, kā arī sniegtas atbildes uz IT ekspertu jautājumiem. Kopumā NVD aicinājumam piedalīties pasākumā atsaucās vairāk nekā 15 IT nozares eksperti, tajā skaitā neatkarīgie eksperti un komerciālo informācijas sistēmu uzturētāji, kuri nodrošina ārstniecības iestāžu un aptieku informācijas sistēmu, kas ir pielāgotas darbam ar E-veselību, uzturēšanu.

NVD pieaicinātie ārējie eksperti no SIA "Santa Monica Networks" un SIA "Analytica", kuri uzsāka darbu maija sākumā, informēja, ka kļūdu E-veselības sistēmā paliek arvien mazāk un pēdējo nedēļu laikā sistēmas darbība ir būtiski uzlabota. To pasākumā atzina arī ārējo sistēmu uzturētāji, norādot, ka veiktie uzlabojumi ir jūtami ikdienas darbā.

Vienlaikus pieaicinātie eksperti uzsvēra, ka ir būtiski E-veselības sistēmas darbības uzlabojumus veikt pakāpeniski un pārdomāti, lai neriskētu ar jau līdz šim sistēmā uzkrāto datu zudumu. Tas ir īpaši būtiski ārstniecības personām, lai viņu pacientu medicīniskā informācija uzkrātos vienuviet un būtu pastāvīgi pieejama.

"Ja līdz šī gada aprīlim sistēmas darbība bija samērā stabila, tad vēlāk sāka parādīties problēmas, no kurām lielākā daļa šobrīd ir sekmīgi novērstas. Tā rezultātā, sākot ar 8. jūniju, sistēma ir strādājusi stabili un atbilstoši izvirzītajiem parametriem,” pasākumā uzsvēra uzņēmuma "Analytica" pārstāvis Uldis Miķelsons.

Tikšanās laikā E-veselības speciālisti vairākkārt minēja, ka E-veselības sistēmas darbības stabilitāte ir galvenā no šobrīd izvirzītajām darba prioritātēm. Jāatzīmē, ka sistēmas darbības stabilitāte jūnijā atspoguļojas arī E-veselības lietotāju Atbalsta dienestā saņemto zvanu skaita samazinājumā - ja maijā kopumā tika saņemti gandrīz četri tūkstoši zvanu no speciālistiem un iedzīvotājiem, tad jūnijā līdz šim saņemti nedaudz virs tūkstoš zvaniem. 

Vienlaikus eksperti norādīja, ka īstenota vairāklīmeņu monitoringa pilnveidošana, kas sniegusi detalizētāku informāciju par dažādiem E-veselības pieprasījumiem (piemēram, izpildes laikiem). Monitoringa pilnveides rezultātā uzlabota pakalpojumu uzraudzība, kas savukārt ļāvusi precīzāk identificēt sistēmas darbību traucējošos iemeslus. Piemēram, lietotāju visbiežāk izmantotajā pakalpojumā e-recepte šobrīd ir būtiski samazināts pieprasījumu apstrādes laiks un tādējādi uzlabota pakalpojuma ātrdarbība un stabilitāte.

Kopumā E-veselības speciālisti šobrīd izvirzījuši četras galvenās darba prioritātes – sistēmas stabilitāte, darbības caurspīdīgums un uzraudzība, sistēmas veiktspēja un sadarbības ar trešajām pusēm.

Lai nodrošinātu informācijas caurspīdīgumu, ik nedēļu NVD E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv plāno publicēt informāciju par E-veselības sistēmā veiktajiem uzlabojumiem. Tādējādi ikviens interesents varēs iepazīties un sekot līdzi darbiem, kas veikti, attīstot E-veselības sistēmu.

Pasākuma piedalījās SIA "Santa Monica Networks" valdes priekšsēdētājs Uģis Bērziņš un šī uzņēmuma eksperts Romans Jašins, kā arī "Analytica" pārstāvis Uldis Miķelsons un NVD Informācijas tehnoloģijas nodaļas vadītājs Pēteris Erbs. 

Detalizēta pasākuma prezentācija "Uzlabojumi E-veselībā", kurā apkopots paveiktais un plānotie darbi