Jaunumi

Nacionālais veselības dienests informē, ka no šī gada 1. jūlija tiek nodrošināta enterālā un parenterālā barošana, t. sk. enterālās un parenterālās barošanas maisījumu piegāde, pieaugušajiem pacientiem, ko nodrošinās SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”. No š.g. 1. jūlija klīniskā barošana tiks nodrošināta tiem pacientiem, kuri jau saņem no pašu vai trešo personu līdzekļiem apmaksātu enterālo vai parenterālo barošanu un atbilst izstrādātajiem medicīnisko indikāciju kritērijiem. Jaunie pacienti, kuri līdz šim nav saņēmuši enterālo un parenterālo barošanu, stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” grozījumi, varēs saņemt šo pakalpojumu. Nacionālais veselības dienests informē, ka tuvākajā laikā darbu uzsāks SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinets.

Enterālā un parenterālā barošana tiks nodrošināta pacientiem ar noteiktām diagnozēm un atbilstību pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem. Kā arī pacientiem tiks nodrošināta dinamiskā novērošana ambulatori, kā ietvaros, saņemot šo pakalpojumus pie ārsta, pacientam jāveic pacienta līdzmaksājums, izņemot gadījumus, ja pacients ietilpst, kādā no pacienta līdzmaksājuma atbrīvotajām iedzīvotāju grupām.

Enterālās un parenterālās barošanas kabinets ir izveidots, lai nodrošinātu enterālās un parenterālās barošanas pēctecību pieaugušajiem pacientiem, kas izrakstās no stacionāra, kā arī tiem pacientiem, kuriem ir jāsaņem klīniskām indikācijām atbilstoša barošana.

Kam tiek nodrošināta enterālā un parenterālā barošana?

Personai, kurai nepieciešama enterālā barošana un kura atbilst šādiem diagnozes kodiem, kā arī ir atbilstība izstrādātajiem pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem:

Diagnozes kods:

Diagnozes skaidrojums

K22.2

Barības vada obstrukcija

G12.2

Motoriskā neirona slimība

R13

Disfāgija (pacients pilnībā neatbilst K 22.2 vai G 12.2)

E43

Neprecizēta smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

E44.0

Vidēji smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

Personai, kurai nepieciešama parenterālā barošana un kura atbilst šādiem diagnozes kodiem, kā arī ir atbilstība izstrādātajiem pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem:

Diagnozes kods:

Diagnozes skaidrojums

K56

Paralītisks ileuss un zarnu nosprostojums bez trūces

K59.8

Citi precizēti funkcionālie zarnu darbības traucējumi

K63.2

Zarnu fistulas

K86.8

Citas precizētas aizkuņģa dziedzera slimības

K90

Zarnu malabsorbcija

K91.2

Citur neklasificēta malabsorbcija pēc ķirurģiskas operācijas

K91.3

Zarnu obstrukcija pēc operācijas

E43

Neprecizēta smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

E44.0

Vidēji smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

Enterālās un parenterālās barošanas saņemšanas iespējas ambulatori

Ja enterālā un parenterālā barošana tiek uzsākta stacionārā:

 • Pacientam atrodoties slimnīcā, ārsts informē SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" (skatīt zemāk kontaktinformāciju) par pacienta veselības stāvokli 3 līdz 4 darba dienu laikā pirms plānotās izrakstīšanās datuma.
 • Pēc tam tiek noformēts klīniskās barošanas maisījumu pasūtījums un tiek informēti piegādātāji par klīnisko barošanas maisījumu piegādes laiku.
 • Pacients klīniskās barošanas maisījumus sāk saņemt pirmajā dienā pēc izrakstīšanās no stacionāra.
 • Turpmāk pacienta dinamisko novērošanu veic SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" ārsts, kā arī noformē klīnisko barošanas līdzekļu pasūtījumu uz vienu mēnesi.

Ja enterālā un parenterālā barošana tiek uzsākta ambulatori:

 • Ģimenes ārsts nosūta pacientu uz konsultāciju SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca". Pacients konsultācijai var pieteikties telefoniski (skatīt zemāk kontaktinformāciju).
 • Pirmās vizītes laikā ārsts izvērtē atbilstību medicīnisko indikāciju kritērijiem. Nepieciešamības gadījumā veic pacienta sagatavošanu, kā arī noformē klīniskās barošanas produktu pasūtījumu uz vienu mēnesi.
 • Pacients klīniskās barošanas maisījumus sāk saņemt ne vēlāk kā 3 līdz 4 darba dienu laikā pēc pirmās vizītes.
 • Turpmāk pacienta dinamisko novērošanu veic SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" ārsts, kā arī noformē klīnisko barošanas līdzekļu pasūtījumu uz vienu mēnesi.

Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinets

Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinetā pakalpojumus sniegs uztura speciālists un medicīnas māsa, kuriem ir zināšanas par enterālās un parenterālās barošanas jautājumiem, kas nodrošinās un organizēs:

 • pacientu, kuriem nepieciešama enterālā vai parenterālā barošana, uzskaiti;
 • pacientam nepieciešamo barošanas produktu, medikamentu un medicīnas preču pasūtīšanu atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai;
 • pacientam nepieciešamo pakalpojumu koordinēšanu, papildus nodrošinot citu speciālistu iesaisti pacienta izmeklēšanā un aprūpē atbilstoši pacienta medicīniskajām indikācijām;
 • uztura speciālista un medicīnas māsa sniegtas klātienes un attālinātas konsultācijas par enterālās un parenterālās barošanas jautājumiem pacientam, viņa piederīgajiem vai citām pacienta ārstēšanā iesaistītām ārstniecības personām.

Kontaktinformācija ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstiem:

Tel.nr.:

28609466 un 67042630

E-pasts:

kliniska.barosana@aslimnica.lv

Zvanu pieņemšanas laiks:

Darba dienās no 08:30 līdz 12:00

Konsultāciju norises vieta:

 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universtitātes slimnīca” stacionārā "Gaiļezers", galvenā ēka, 2. stāvs (Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga)

* Bērniem enterālās un parenterālās barošanas nodrošinājums paliek spēkā esošajā kārtībā.