Jaunumi

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka teju 90 % ārstniecības iestāžu, kas nodrošina speciālistu konsultācijas, diagnostiskos izmeklējumus, dienas stacionāra u.c. ambulatoros pakalpojumus, jau ir noslēgušas līgumu par valsts apmaksātu ambulatoru medicīnas pakalpojumu sniegšanu no 2018. gada.

Aktīvi turpinās līgumu slēgšana arī ar citām ārstniecības iestādēm. Valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līgumu noslēgušas jau 98 % ģimenes ārstu prakšu, to noslēguši arīdzan visi feldšerpunkti. Līgumi nosūtīti arī visām slimnīcām. Šobrīd to noslēgušas jau 67 % slimnīcu, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Kopumā ambulatoro pakalpojumu sniegšanai plānoti 209,47 milj. eiro, kas ir par 37,6 milj. eiro vairāk nekā pērn. Plānots, ka daļai rindu samazinājums kopš reformu uzsākšanas sasniegs līdz pat 40 %.

Pateicoties šogad piešķirtajam papildu finansējumam, papildus plānoti vairāk nekā 380 tūkstoši ambulatoru konsultāciju un diagnostisko izmeklējumu.

Pakāpeniski tiek noslēgti līgumi arī par citu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Kopumā valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 2018. gadā plānoti 704,7 milj. eiro, kas ir par 157,5 milj. eiro vairāk nekā pērn.

Jau ziņots, ka no šī gada ārstniecības iestādēm ir būtiski atvieglota līgumu slēgšana, un mazināts administratīvais slogs – līgums ar NVD tiks noslēgts uz trīs gadiem, katru gadu nosūtot ārstniecības iestādei aktuālā gada finanšu piedāvājumu. Līdz šim ik gadu bija nepieciešams veikt katras iestādes līguma grozījumus vai līguma noslēgšanu no jauna.

Jāatzīmē, ka līguma perioda pagarināšana līdz trīs gadiem neietekmē valsts finansējuma plānošanas procesu – tāpat kā līdz šim finansējums ārstniecības iestādei tiek plānots gadam. Tas tiek norādīts katras ārstniecības iestādes individuāli prognozētajā finanšu paziņojumā, kuru nosūta kā līguma pielikumu pēc likuma par valsts budžetu izsludināšanas.

* Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” līgumus par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādēm nosūta 30 darbadienu laikā pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam izsludināšanas. Lai gada sākumā nodrošinātu nepārtrauktu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ārstniecības iestādes varēja noslēgt mēneša avansa maksājuma līgumu.