Jaunumi

Veselības ministrija ir izveidojusi darba grupu, kura izvērtēs Veselības inspekcijas veikto pārbaužu rezultātus slimnīcās, lai pēc tam jau sarunās ar noteiktām slimnīcām un iesaistītām pašvaldībām nonāktu pie secinājumiem, vai ir jāveic izmaiņas slimnīcas darbībā. Plānots, ka gada beigās Veselības ministrija iesniegs grozījumus normatīvajos aktos.

Vēl pagājušā gada beigās Veselības inspekcija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu uzsāka neplānotas pārbaudes slimnīcās, kurās vērtēja to atbilstību noteiktajam slimnīcas līmenim. Veiktās pārbaudes kopumā norāda uz problēmām vairākos aspektos II un III līmeņa slimnīcās:

1. ārstiem, strādājot vairākās darbavietās - slimnīcu nodaļā, uzņemšanas nodaļā, ambulatorā daļā, diennakts dežūrās, privātpraksē, blakusdarbā vai citā ārstniecības iestādē, ir problemātiski nodrošināt kvalitatīvu un drošu veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu, jo ir pārslodze;

2. II līmeņa slimnīcās ir zema noslodze un zema ķirurģiskā operativitāte (vidēji viena operācija dienā), kas ietekmē pakalpojuma kvalitāti;

3. nesertificēto ārstu un rezidentu uzraudzība ir formāla;

4. darba laika uzskaite netiek nodrošināta elektroniski, līdz ar to ir grūti pārskatāma;

5. neizpilda no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Izdarot secinājumus, jāuzsver, ka turpmākais mērķis nav kādu slimnīcu slēgt, samazināt gultu skaitu vai mazināt speciālistu pieejamību. Mērķis ir paaugstināt veselības aprūpes kvalitāti (tostarp medicīnisko aprūpi mājās, paliatīvo aprūpi), efektīvi izmantot cilvēkresursus un valsts budžeta izlietojumu. Būtiski ir panākt to, lai pacientu nogādājot konkrētā slimnīcā, pretī ir nepieciešamie pakalpojumi augstā kvalitātē.

Šobrīd darba grupas uzdevums ir veikt datu apkopojumu par katru slimnīcu un izvērtēt katras slimnīcas atbilstību noteiktam līmenim. Pamatojoties uz darba grupas priekšlikumiem, Veselības ministrija diskutēs ar noteiktām slimnīcām un iesaistītām pašvaldībām par izmaiņām slimnīcu darbībā. Līdz 2020. gada 1. oktobrim Veselības ministrija pieņems lēmumu par slimnīcu līmeņu maiņu un līdz gada beigām iesniegs priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos.

 

Anna Strapcāne

VM Komunikācijas speciāliste

tālrunis: 67876106; 20388356

e-pasts: anna.strapcane@vm.gov.lv