Āra Kasparāne foto

Šodien, 18. februārī, Ministru kabineta sēdē Nacionālā veselības dienesta (NVD) direktora amatā apstiprināja Āri Kasparānu.

Ā.Kasparāns amata pienākumus sāks pildīt ar šā gada 1.martu.

Ā.Kasparāns ieguvis augstāko izglītību sociālajās zinātnēs (ekonomikā) Latvijas Universitātē un jau vairāk nekā 10 gadus strādā Veselības ministrijā (VM), ieņemot dažāda līmeņa vadošus amatus.

Kopš 2018.gada Ā.Kasparāns ir valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos. Viņa darba pienākumos ietilpst veselības nozares publiskā finansējuma plānošana, pārvaldība un uzraudzība, valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas organizācija, ES strūktūrfondu finansējuma plānošana un uzraudzība, VM publisko kapitālsabiedrību uzraudzība, grāmatvedības uzskaite u.c.

Līdzšinējā amatā Ā.Kasparāns veicinājis papildus finansējuma piesaistīšanu veselības nozarei, virzījis un īstenojis plašu reformu pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai. Sniedzis ieguldījumu jaunu pakalpojumu ieviešanai un tehnoloģiju attīstībai, nozares efektivitātes palielināšanai, kā arī virzījis ārstniecības personu atalgojuma modeļa izmaiņu reformu.

A.Kasparāns NVD vadītāja amatam izraudzīts atklātā konkursā, kas norisinājās trijās kārtās. Konkursā tika vērtēta kandidātu atbilstība obligātajām prasībām, motivācija ieņemt amatu, redzējums par iestādes darbības prioritātēm un attīstību, kā arī vadības kompetences.