Jaunumi

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 3. maija noteikumu Nr. 260 "Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes nolikums" 9. punktu NVD Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja, Latvijas Republikas veselības ministre Anda Čakša, 2018. gada 6. septembrī sasauc Konsultatīvās padomes sēdi.


Sēdes laikā plānots izskatīt:

  • jautājumu par plānoto Konsultatīvas padomes darba organizāciju;
  • sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par veselības reformas pasākumu īstenošanas rezultātiem veselības aprūpē 2018. gada 1. pusgadā".

Konsultatīvās padomes sēdes norises laiks un vieta: plkst.11.00, Veselības ministrija (Rīga, Brīvības iela 72), 320. kabinets.