Informācija presei

5. jūnijā Nacionālajā veselības dienestā (NVD) norisinājās NVD un Latvijas slimnīcu biedrības pārstāvju tikšanās, kurā centrālā tēma bija ārstniecības iestāžu intensīvās terapijas nodaļu darba apmaksa.

Līdz šim intensīvās terapijas gultasdienas tarifs ir bijis noteikts tāds pats kā standarta gultasdienai ārstniecības iestādē, lai gan ārstniecības iestādes izdevumi pirmajā gadījumā ir krietni apjomīgāki. Attiecīgi tarifs nesedz visas saistītās izmaksas.

Lai gūtu precīzāku ainu par intensīvās terapijas nodaļu darba apmaksas situāciju, NVD ir apkopojis gan savā rīcībā esošo, gan no sešām ārstniecības iestādēm saņemto informāciju par šo nodaļu faktiskajām izmaksām un veicis provizoriskus aprēķinus par intensīvās terapijas nodaļu vienas gultasdienas izmaksām. Aprēķini ietver gan personāla, gan ārstniecības iekārtu, gan medikamentu u.c. izmaksas.

Secinot, ka izmaksas visās intensīvās terapijas nodaļās nav vienādas un ir atkarīgas no pacienta diagnozes un slimības norises gaitas un smaguma, tad NVD sadarbībā ar Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociāciju paralēli ir uzsācis darbu, lai intensīvās terapijas nodaļas darbu iedalītu trīs līmeņos atkarībā no pacienta veselības stāvokļa smaguma pakāpes. Dalījums provizoriski paredz, ka pirmajā līmenī tiktu nodrošināta pacienta standarta monitorēšana (novērošana), bet trešajā līmenī tiktu nodrošinātas orgānu aizvietojošās sistēmas. Katram no līmeņiem ir paredzēts noteikt savu tarifu un piemaksājamās manipulācijas.

Tikšanās laikā ar Latvijas slimnīcu biedrību savu redzējumu par intensīvās terapijas nodaļas organizatoriskajiem aspektiem un trīs līmeņu dalījumu sniedza Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas galvenā ārste, Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas valdes locekle prof. Eva Strīķe. Lai precīzāk definētu, kāds atbalsts tiek sniegts pacientam un kādas funkcijas ietver katrs no trim līmeņiem, NVD ir aicinājis ārstniecības iestādes sniegt atgriezenisko saiti par trīs līmeņu piedāvājumu un iesūtīt detalizētu informāciju par intensīvās terapijas nodaļu izlietotajiem ārstniecības līdzekļiem un ārstniecības iekārtām. Tuvākajā laikā NVD plāno informāciju izanalizēt un izmantot darbam, lai definētu katra līmeņu apmaksas nosacījumus un tarifus.

Paralēli tiek izstrādāts arī intensīvo terapijas nodaļu ģeogrāfiskais kartējums, kur katrai slimnīcai tiks noteikts aprūpējamā pacienta profils, tā nosakot kura profila pacienti tiek aprūpēti lokālajās slimnīcās un kuri tiek transportēti uz augstāka līmeņa ārstniecības iestādēm.