Jaunumi
Pakalpojumu attīstības laboratorija

Dalību otrās kārtas atlases posmā Nacionālā veselības dienesta (NVD) īstenotajā projektā “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” varēs turpināt 85 pilotprojekti, kuri sākotnējā atlasē saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem sasnieguši noteikto punktu skaitu. Veiksmīgi izturot visus atlases posmus un iegūstot finansējumu, labāko pilotprojektu dzīvotspēju līdz 2026. gadam varēs testēt reālā vidē. Labu rezultātu gadījumā NVD nākotnē tos virzīs iekļaušanai starp valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Lai veiksmīgi izturētu nākamo atlasi iekļūšanai turpmākajās kārtās, astoņu nedēļu garumā 85 pilotprojektu autori varēs pilnveidot un attīstīt savus projektus - sadarbojoties ar mentoriem un/vai veidojot kopsadarbības ar citiem atlases dalībniekiem, kuri piedāvā līdzīgus risinājumus. Otrajā kārtā iesniegtos pilotprojektus vērtēs NVD un īpaši nozares eksperti. Atbilstošākie risinājumi tiks virzīti trešajam posmam – publiskai pilotprojektu prezentēšanai sabiedrībai.

Pilotprojekti pārstāv teju visas veselības aprūpes jomas, tostarp izstrādāti dažādi pakalpojumu modeļi onkoloģisko pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai, efektīvākai fizioterapijas nodrošināšanai, telemedicīnas pakalpojumu sniegšanā, kā arī mātes un bērna veselību uzlabojoši projekti. Tāpat ir vairāki projekti, kas piedāvā mākslīgā intelekta iesaisti atsevišķu pakalpojumu nodrošināšanā, pārsvarā diagnostikā, kā arī digitālu risinājumu ieviešana kādu konkrētu problēmu novēršanai - piemēram, medikamentu nozīmēšanai, pacientu aprites uzskaitei, ārstniecības pakalpojumu pašizmaksas aprēķina uzskaites izveidei un citus risinājumus, kas uzlabotu esošo sistēmu.

Pilotprojektus izstrādājušas gan klīniskās universitātes slimnīcas, gan reģionālās un specializētās ārstniecības iestādes, gan profesionālās un pacientu interešu pārstāvošās organizācijas, gan ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, gan izglītības iestādes, gan privātie pakalpojumu sniedzēji. Aplūkot pilotprojektu pieteikumus, kas izvirzīti otrajai atlases kārtai, var NVD tīmekļvietnē Projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” uz otro posmu virzīto pilotprojektu pieteikumu kopsavilkumi.

Kopumā pirmās kārtas atlasē tika pieteikti 124 pilotprojekti, no tiem 39 netika virzīti uz atlases otro posmu, jo piedāvāja jau valsts apmaksāto pakalpojumu grozā esošu pakalpojumu bez būtiskas tā uzlabošanas. Tāpat netika virzīti pilotprojekti ar nebūtisku ieguvumu veselības aprūpes sistēmai, sabiedrībai un/vai  pacientiem, kā arī projekti, kuri bija pavirši sagatavoti, kuriem trūka skaidras vīzijas par tā realizāciju. Pirmā posma atlasē katrs iesniegtais pilotprojekts tika novērtēts pēc desmit kvalitatīvās vērtēšanas kritērijiem, izvērtējot  tajos piedāvātās inovācijas atbilstība un tās potenciālais ieguvums veselības aprūpes nozarei, pacientiem, izmērāmu un atbilstošu īstermiņa un ilgtermiņa mērķu izvirzīšanu, izmērāmu un reālu potenciālo rezultātu sasniegšanu, metodes, ar kādām plānots sasniegt izvirzītos mērķus, pilotprojekta noteiktās mērķauditorijas atbilstība u.c.

Jau vēstīts, ka, lai valsts apmaksātajā veselības aprūpē ieviestu inovatīvus risinājumus un uzlabotu pakalpojumu pieejamību, NVD, pateicoties ES Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda finansējumam, izveidojis Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratoriju, kurā testēs jaunu veselības aprūpes pakalpojumu modeļu dzīvotspēju reālā vidē. Laboratorija veidota līdzīga digitālo inovāciju laboratorijas sistēmai, kad jauni risinājumi tiek testēti Latvijas veselības aprūpē un labu rezultātu sasniegšanas gadījumā tos iekļaus valsts apmaksāto pakalpojumu programmā. 

NVD projektu īsteno Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.3. reformu un investīciju virziena “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana” 4.3.1.r. reformas “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums” un 4.3.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai” ietvaros. Tā īstenošanai paredzēti vairāk nekā 16 miljoni eiro no ES Atveseļošanas fonda.

 

ES_logo ansamblis