Jaunumi
Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā

No 2024. gada 1. janvāra tiek nodrošināti paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumi pacienta dzīvesvietā (turpmāk – Pakalpojums), kas ietver sevī veselības aprūpes pakalpojumus (ārstēšana un slimības radīto simptomu novēršana) un sociālās aprūpes un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus (hospisa aprūpe, psiholoģiskais, sociālais un garīgais atbalsts, kā arī atbalsts pacienta piederīgajiem un citām personām sērošanas periodā pēc tuvinieka zaudējuma).

Pakalpojumu var saņemt personas, kurām ir IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmums par indicētu paliatīvo aprūpi dzīvesvietā, ja  konsīlija lēmumā pacientam ir piešķirts paliatīvā pacienta statuss un prognozētā personas dzīvildze ir līdz 6 (sešiem) mēnešiem, izņemot personas kuras ir bērnu paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē un jau saņem Bērnu paliatīvās aprūpes  biedrības pakalpojumus vai citus paliatīvās aprūpes pacienta dzīvesvietā pakalpojumus. Uz konsīliju ambulatoro pacientu var nosūtīt ģimenes ārsts un ārsts speciālists. Ja pacients atrodas stacionārā, tad konsīliju organizē stacionārā ārstniecības iestāde.

Pēc konsīlija slēdziena saņemšanas, ja pacientam ir indicēti paliatīvās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā, ģimenes ārsts vai ārsts speciālists, kas nosūtīja uz konsīliju, noformē nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai un piesaka pacientu Pakalpojumu sniedzēju koordinatoram, kas nodrošina Pakalpojumu atbilstošajā teritorijā.

Pakalpojuma sniedzēja koordinators ir pieejams katru dienu 24/7, t.sk. sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

Ambulatoram pacientam pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 h laikā no brīža, kad pacients pieteikts Pakalpojuma saņemšanai. Ja pacients pieteikšanas brīdī atrodas stacionārā, tad 24 h laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra.

Pakalpojumu sniedzēji sadalījumā pa reģioniem:

Reģions

Pakalpojuma sniedzējs

Tālrunis pakalpojuma pieteikšanai

Kurzemes reģions

SIA Magnum Social & Medical Care

8882

Vidzemes reģions

SIA MED4U

28010404

Latgales reģions

SIA Magnum Social & Medical Care

8886

Rīgas Valstspilsētas labais Daugavas krasts un Rīgas reģions

SIA Hospiss māja

80700022, 80700033

Rīgas Valstspilsētas labais Daugavas krasts un Rīgas reģions

SIA MED4U

28010404

Rīgas Valstspilsētas kreisais Daugavas krasts un Rīgas reģions

SIA Magnum Social & Medical Care

8884

Rīgas Valstspilsētas kreisais Daugavas krasts un Rīgas reģions

SIA MED4U

28010404

Pakalpojuma sniedzēja koordinators organizē ārsta un sociālā pirmreizējo vizīti pacienta dzīvesvietā pirmreizējai veselības, vides un sociālo apstākļu  izvērtēšanai un multiprofesionāla paliatīvās aprūpes plāna izstrādei.

Veselības aprūpes pakalpojumos ietilpst:

 1. ārsta konsultācijas, t.sk. attālinātas;
 2. ārsta palīga un/vai medicīnas māsas sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi:
  1. medikamentu ievadīšana;
  2. pēcoperācijas brūču, izgulējumu un trofisko čūlu aprūpe;
  3. stomu aprūpe;
  4. porta katetra aprūpe;
  5. pacienta vai pacienta aprūpes procesā iesaistītās personas izglītošana un praktiska apmācība veselības aprūpes jomā;
  6. laboratoriski izmeklējamo bioloģiskā materiāla savākšana un nogādāšana laboratorijā;
  7. vitālo rādītāju kontrole;
  8. klizmas veikšana;
  9. elektrokardiogrāfijas veikšana;
  10. vakcinācijas veikšana.
 3. fizioterapeita, ergoterapeita un uztura speciālista pakalpojumi atbilstoši kompetencei;
 4. sadarbībā ar ārstniecības iestādēm nepieciešamības gadījumā tiek organizētas plānveida vizītes stacionāros, plānveida speciālistu konsultācijas, diagnostiskie izmeklējumi;
 5. tiek nodrošināta pacientu transportēšana uz stacionāru, uz speciālista konsultāciju vai diagnostisko procedūru un atpakaļ no tās ar specializēto transportu, t.sk. nodrošinot guļošo pacientu transportēšanu;
 6. tiek koordinēta un nodrošināta specializēto kabinetu pakalpojumu nepārtrauktība sadarbības ietvaros (skābekļa terapijas pakalpojumi mājās pacientiem, atbilstoši noteiktai kārtībai, psihoemocionālā atbalsta pakalpojumi pacientiem ar onkoloģisku diagnozi, problēmsituācijas, kas saistītas ar enterālās vai parenterālās barošanas nodrošināšanu, problēmsituāciju, kas saistītas ar pacientu traheostomu aprūpi).

Sociālās aprūpes un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumos ietilpst:

 1. klīniskā un veselības psihologa vai konsultatīvā psihologa konsultācijas;
 2. sociālā darbinieka pakalpojumi;
 3. kapelāna pakalpojumi;
 4. sociālā aprūpētāja pakalpojumi, t.sk. pacienta pamatvajadzību (fiziska aprūpe, higiēnas pocedūras, ikdienas mājas darbi) nodrošināšana un dzīves kvalitātes uzturēšana atbilstoši pacienta individuālajā aprūpes plānā noteiktajam;
 5. pacienta tuvinieku apmācība  par aprūpes paņēmieniem, aprūpes palīglīdzekļu lietošanu;
 6. tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana, to piegāde, uzstādīšana un apmācība.