Jaunumi
Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim

Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina atlases procedūru “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai  Latvijas teritorijā no 2024.gada 1.janvāra. Pirms pieteikuma iesniegšanas pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases komisija.

Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVD elektroniskā pasta adresi atlase@vmnvd.gov.lv līdz 2023.gada 7.decembrim plkst.17:00

Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiks atklātā sēdē 2023. gada 8.decembrī plkst. 11:00

Lūdzam Pretendentus, kas grib piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, pieteikt savu dalību, norādot iestādes nosaukumu un dalībnieku e-pastus, rakstīt julija.voropajeva@vmnvd.gov.lv

Tuvākajā laikā NVD tīmekļvietnē tiks publicēts arī LĪGUMA par paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniegšanu un apmaksu projekts.