Jaunumi

Šodien, 27. maijā, Veselības ministrija kopā ar pašvaldību pārstāvjiem ikgadējās sarunās pārrunāja šīs brīža aktualitātes, tai skaitā slimnīcu sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, situāciju sociālās aprūpes centros saistībā ar Covid-19, kā arī kompensācijas mehānismus ārstniecības iestādēm.

Sarunu laikā veselības ministre Ilze Viņķele īpaši uzsvēra pašvaldību nozīmi problēmu risināšanā un spējā adekvāti reaģēt krīzes situācijā. Īpaši šobrīd pašvaldības ir ļoti nozīmīgs partneris nozaru ministrijām. Vienlaikus krīze ir spilgtāk izgaismojumi vairākas vājās vietas. Līdz ar to šo laiku var izmantot, lai, kopīgi strādājot, nepilnības novērstu, un iedzīvotājiem būtu pieejama un kvalitatīva veselības aprūpe.

Viens no apspriestajiem tematiem bija slimnīcu līmeņu pārskatīšana. I. Viņķele apliecināja, ka nav plānota nevienas slimnīcas slēgšana, kā arī nav plānots samazināt gultu skaitu vai mazināt speciālistu pieejamību. Vienlaikus jārod risinājums, lai ieguldītie resursi būtu efektīvi un pacienti, kurus nogādā ārstniecības iestāde, saņemtu viņiem nepieciešamo palīdzību. Turpmāk ar pašvaldībām un slimnīcu vadību plānotas sarunas par labākajiem risinājumiem.

Tāpat Veselības ministrija ar pašvaldību vadītājiem pārrunāja situāciju sociālās aprūpes centros saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu. Veselības inspekcija ir veikusi pārbaudes šajos centros, kā rezultātā atklātas vairākas nepilnības. Lai situāciju uzlabotu nepieciešama arī pašvaldību iesaiste un izpratne.

Tāpat tika skarts jautājums par integrēto veselības aprūpi, iezīmējot turpmākos soļus tās attīstībā, kā arī pārrunāti jautājumi par ārstniecības iestāžu finansēšanu ārkārtējās situācijas laikā, tai skaitā par kompensācijas mehānismu ārstniecības iestādēm par nesniegtajiem pakalpojumiem un gatavības režīma nodrošināšanu. Atsevišķs jautājums bija par zobārstniecības pakalpojumu pieejamību reģionos, iezīmējot līdz šim īstenotos pasākumus.

 

Anna Strapcāne

VM Komunikācijas speciāliste

tālrunis: 67876106; 20388356

e-pasts: anna.strapcane@vm.gov.lv