Jaunumi

Šodien, 28. maijā, Ministru kabineta sēdē apstiprinātas izmaiņas Epidemioloģiskās drošības likumā, papildinot to ar normām, kas daļēji izriet no šā gada 12. marta valdības rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Grozījumu mērķis ir paredzēt tiesisko regulējumu pretepidēmijas pasākumu īstenošanai nākotnē, pieņemot, ka var veidoties sabiedrības veselības apdraudējums kādas citas no jauna parādījušās infekcijas slimības izplatīšanās dēļ.

Covid-19 izplatības radītais apdraudējums parādīja to, ka ir nepieciešams noteikt papildu pilnvaras un veicamos pasākumus gan personām, gan institūcijām, kuri līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai nebija precīzi definēti. Līdz ar to grozījumos, piemēram, precizēta Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības inspekcijas, pašvaldību un policijas kompetence.

Grozījumi likumā detalizētāk apraksta kontaktpersonas un personas, par kuru ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tā ir atradusies paaugstinātos inficēšanās riska apstākļos, nepieciešamību pašizolēties bīstamo infekcijas slimību gadījumā, kuru persona var veikt arī uzturēšanās vietā, piemēram, sociālās aprūpes centrā vai viesnīcā, ja persona tur “dzīvo”.

Sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets būs tiesīgs noteikt ierobežojumus ceļošanai un pārvadājumiem uz valstīm, kuras iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra publicētajā valstu sarakstā, kurās konstatēta tāda infekcijas slimību, tai skaitā bīstamo infekcijas slimību, izplatīšanās, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Vienlaikus, lemjot par šādu ierobežojumu noteikšanu, Ministru kabinetam būs pienākums izvērtēt samērīgumu un noteikt tos minimālajā nepieciešamā apmērā minimāli nepieciešamajā laika periodā.

Grozījumi likumā paredz, ka gadījumos, kad rodas sabiedrības veselības apdraudējums ar iespējamu bīstamas infekcijas slimības izplatīšanos, nepieciešams noteikt stingrākas prasības tām personām, kuras tiek nodarbinātas darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Līdz ar to noteikts, ka bīstamas infekcijas slimības gadījumā aizliegts nodarbināt kontaktpersonas vai personas, par kurām ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās ir atradušās paaugstinātos inficēšanās riska apstākļos.

Precizēti soda apmēri par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu.

 

Oskars Šneiders

VM Komunikācijas nodaļas vadītājs

tālrunis: 67876008; 26378959

e-pasts: oskars.sneiders@vm.gov.lv